Helbredsmæssige følgevirkninger af ensomhed og implikationer for almen praksis

Julie Christiansen
Op mod 200.000 danskere føler sig ensomme. Vi har i årevis vidst, at ensomhed har betydning for trivsel og livskvalitet, ligesom megen forskning har dokumenteret, at ensomhed er nært forbundet med eksempelvis depression, lavt selvværd og angst. I de seneste år er der endvidere kommet større fokus på de helbredsmæssige følgevirkninger af ensomhed, og meget peger på, at ensomhed udgør en alvorlig udfordring for folkesundheden.

Link til ekstern hjemmeside

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2016
Udgiver BestPractice

Kontaktperson

Julie Christiansen

Julie Christiansen

+45 7841 4337

juechi@rm.dk

Forfattere

Julie Christiansen