Evaluering af projekt Frivillighus. Erfaringer fra et innovationsprojekt

I samarbejde med Brabrand Boligforening har Holmstrupgårds udslusningsenhed Bogruppen etableret et Frivillighus i tilknytning til døgntilbuddets eksisterende Frivillignetværk og med en fysisk placering i forbindelse med boligafdelingen Odinsgård. En central tanke bag aktiviteterne i Frivillighuset er, at "nabofrivillige" fra Odinsgård og andre boligområder kan bidrage til at skabe en kvalificeret, socialt støttende ramme om psykisk sårbare unges overgang til inklusion i almensamfundet gennem egen bolig, arbejde, uddannelse og fritidsliv. Evalueringsundersøgelsen belyser og vurderer innovationsprojektet via metode- og indsatsbeskrivelse samt dokumentation af implementeringserfaringer og resultater for målgrupperne.

Link til projektet bag publikationen

Download Evaluering_Frivillighuset.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2017
Længde 40 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Emely Ek Blæhr; Emely Ek Blæhr; Emely Ek Blæhr Mett Marri Lægsgaard ; Anders Erik Nørbæk Mett Marri Lægsgaard ; Anders Erik Nørbæk Mett Marri Lægsgaard ; Anders Erik Nørbæk