Læring og mestring - Patientuddannelse på deltagernes præmisser - Kvalitativ evaluering

Inge Wittrup
Evalueringen af implementeringen af Lærings- og mestringskonceptet, som præsenteres i denne rapport, tager afsæt i en antropologisk metodisk-teoretisk tilgang. Der er fokus på, hvordan de pædagogiske principper er blevet udviklet, og hvordan de i praksis er blevet udfoldet og forankret i de deltagende kommuner og på de deltagende hospitaler. Der er fokus på, hvordan de sundhedsprofessionelle har håndteret en ny pædagogisk praksis, som bl.a. fordrer, at deres sundhedsfaglige baggrundsviden ligestilles med lægmands-erfaringsviden,
og at undervisningen bygger på inddragelse af deltagernes oplevelser af og erfaringer med at leve med en kronisk sygdom. Det centrale er, hvilken betydning aktørerne – deltagerne, de erfarne patienter og de sundhedsprofessionelle – tillægger L&M-konceptet, hvordan de hver især håndterer konceptet i de fælles rum, samt hvordan deltagerne efterfølgende oplever, at uddannelsen har haft betydning for deres hverdag og mestring af livet med en kronisk sygdom.

Link til projektet bag publikationen

Download Læring og mestring_kvalitativevaluering_021111_www.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2011
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
ISBN/ISSN 978-87-92400-17-8
Længde 116 sider