Evaluering af ibrugtagning af Århus EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa

Flemming Witt Udsen; Claus Bossen; Lotte Groth Jensen; Mette Kjølby
Udgivelsesform Rapporter
År 2010
Udgiver Center for Folkesundhed
ISBN/ISSN 978-87-92400-08-6