Medicin i socialpsykiatriske botilbud. Delrapport 1: Undersøgelse af tilsynsrapporter og lokaleinstrukser

Erik Møller Knudsen
Denne rapport er 1. del af en evaluering af den medicinske behandling på i botilbud til sindslidende. I første fase undersøges tilsynsrapporter og lokale instrukser, som er blevet udarbejdet indenfor to år fra undersøgelsestidspunktet. Rapporter og instrukser er gennemgået med henblik på at identificere omfanget og karakteren af problemstillinger vedrørende medicinhåndtering.

Download Rapport_2008_Medicin_socialpsyk_tilsynsrap_del1.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2007
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 52 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

Forfattere

Jens Hansen