Medicin i socialpsykiatriske botilbud. Sammenfattende rapport 4: Mellem medicinhåndtering og medicinpædagogik

Knud Ramian
Denne rapport er den sidste og sammenfattende del af en større evaluering af den medicinske behandling på i botilbud til sindslidende. I rapporten beskrives de medicinpædagogiske opgaver, som understøtter borgernes recoveryproces. Medicinpædagogik som faglig tilgang udfoldes i rapporten og beskrives bl.a. som en proces, der handler om at tage ansvar og få selvbestemmelse, udvikle mestringsstrategier i hverdagen og afprøve alternativer til den medicinske behandling. Rapporten beskriver også forudsætningerne for et godt samarbejde om medicin mellem borger og medarbejder samt de dilemmaer, der kan opstå i det pædagogiske arbejde med medicinen.

Download Rapport_2009_Medicin_socialpsyk_medpaed_4.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2009
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 28 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

Forfattere

Jens Hansen