Sundhedsambassadøruddannelsen

CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland har gennem en årrække tilbudt kompetenceudvikling til medarbejdere og ledere i kommuner, der ønsker at arbejde mere fokuseret med sundhed og trivsel - både på arbejdspladsen og i forhold til borgerne. 

Sundhedspædagogisk Kompetenceudvikling (Sundhedsambassadører) tilbydes nu gennem Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland (nedenstående link).  

Publikation: Under publikationer kan du finde Evaluering af uddannelsen i sundhedsfremme og forebyggelse for sundhedsambassadører i Randers Kommune 2008-2009. 

Målgruppe: Uddannelsen kan tilpasses, så indholdet retter sig mod tværgående forløb for medarbejdere fra samtlige forvaltninger, eller den kan skræddersyes til udvalgte områder i kommunen, fx børne- og skoleområdet, det sociale område, beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, teknik- og miljøområdet osv. Planlægningen foregår i tæt samarbejde med kommunen. 

Formål: Målet er, at deltagerne opnår kompetencer til at arbejde med rammer og muligheder for sundhed og trivsel som en integreret del af egen praksis såvel internt som eksternt i organisationen. 

Den lokale sundhedsambassadør har blandt andet særlige opgaver i forbindelse med: 

  • at omsætte kommunens sundhedspolitik til praksis.
  • at motivere kolleger til at tænke sundhed ind i alle opgaver.
  • at afdække behov for og tage initiativ til sundhedsfremmende indsats.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2013

Projektleder