Fasen efter raskmelding i et arbejdsmarkedsperspektiv

Det primære formål med projektet er at udforske raskmeldtes re-integration på arbejdspladsen på baggrund af hvordan kollegaer, arbejdsleder og den raskmeldte håndterer tilbage til arbejde (TTA) processen og i forhold til fordelingen af arbejdsopgaver, samarbejde vedrørende arbejdsopgaver og forandringer vedr. sociale og arbejdsmæssige rolle og identitet.
Projektet er designet som fire feltarbejder blandt plejehjemsansatte, ambulance reddere og renovationsarbejdere. Resultaterne forventes at bidrage med viden om hvordan arbejdspladsen kan håndtere raskmeldtes tilbagevenden til arbejde efter længere tids sygefravær.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015
Samarbejdspartnere Arbejdsmiljøforskningsfonden
Finansiering Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektleder

Kirsten Schultz Petersen