Første nationale konference om Multisygdom

14. maj 2012, Horsens. Danske Regioner afholder konference om multisygdom i samarbejde med Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsen.

Mange mennesker lever med to eller flere langvarige sygdomme. I Region Midtjylland er det f.eks. hver tredje indbygger mellem 25 og 79 år, der her mere end én kronisk sygdom. Multisygdom kan betyde øget risiko for fejlmedicinering, indlæggelse og forhøjet dødelighed.
Formålet med konference er at konkretisere de udfordringer, som multisygdom indebærer for såvel patienter som sundhedsvæsenet og at udvikle bud på, hvordan vi skal tackle multisygdom i fremtiden.

To internationale forskere vil komme med deres bud på, hvordan multisygdom kan håndteres.
Professor Martin Fortin fra Department of Family Medicine, Université de Sherbrook i Canada, som er en kapacitet inden for forskning i multisygdom.
Professor Chad Boult fra Department of Health Policy and Management på Johns Hopkins Institute i USA, som forsker i metoder til at øge sundhed blandt ældre.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016

Projektleder

Projektmedarbejdere