Evaluering af kompetenceudviklingsforløbet BRO

Evaluering af kompetenceudviklingsforløbet BRO, som har fokus på Brugerinddragelse, Relationelle Kompetencer og Overgange (heraf navnet BRO). Formålet med BRO er at skabe bedre og mere sammenhængende forløb for den ældre medicinske patient og ved at udvikle og forbedre samarbejdet på tværs af fagområder og sektorer.

Evalueringen bygger to forløb i Region Hovedstaden, som er gennemført i 2012-2014 med sundhedspersonale fra Glostrup Hospital, Gentofte Hospital og fra de omkringliggende kommuner. Evalueringen fokuser på tre centrale temaer i BRO-forløbet: Brugerinddragelse, Relationskompetencer og Ledelsesinvolvering. Udover at de sundhedsprofessionelle rustes til at inddrage brugere, er brugerne også inddraget i selve kursusforløbet enten i form af patienter, klient eller borger.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2013

Projektleder

Projektmedarbejdere