Patientsikkerhed, Implementeringsstøtte til sygehuse

Region Midtjylland har sammen med landets andre regioner besluttet at implementere tre af pakkerne fra 'Patientsikkert Sygehus': Sikker Kirurgi, Hurtig diagnostik og behandling af sepsis samt Forebyggelse af tryksår. Det enkelte hospital har opgaven med at implementere de tre pakker.

CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har haft enkelte konsulentopgaver i implementeringsarbejdet, hvor erfaringerne fra Operation Life-kampagnens værksteder og implementering af Den Danske Kvalitetsmodel har været i brug.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2014

Projektleder

Jesper Buchholdt Gjørup