Fedt for Fight

CFK har gennemført en evaluering af ”Fedt for Fight” – en familiebehandlingsindsats i Aarhus Kommune målrettet overvægtige børn i indskolingsalderen. Evalueringen indeholder statistiske analyser af børnenes vægtudvikling i indsatsperioden samt en kvalitativ undersøgelse blandt forældre og sundhedssygeplejersker. Evalueringen peger på anbefalinger til den fremadrettede tilrettelæggelse af familiebehandlingsindsatsen.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2012

Projektleder