Birth on time

Baggrund

Hver femte fødsel i Danmark starter med en medicinsk igangsættelse af fødslen, og især igangsættelse på grund af graviditetslængde er genstand for tilbagevendende debat. Evidensen er kompleks, og der er usikkerhed om, hvilke konsekvenser igangsættelse har for fødselsforløbet. Der mangler viden om, hvordan kvinderne selv oplever igangsatte fødselsforløb.

Formål

At undersøge kvinders oplevelser af langvarige igangsatte fødsler, herunder:

  • at beskrive og forstå kvinders oplevelse af langvarige igangsatte fødsler med et særligt fokus på faktorer, der bidrager til hhv. positive og negative oplevelser.
  • at beskrive og forstå kvinders oplevelse af fødslen et år efter fødslen med særligt fokus på eventuelle forsinkede reaktioner.

Projektdesign 

Kvalitativ interviewundersøgelse blandt ca. 30 kvinder, der har været igennem en langvarig igangsættelse af fødslen. Kvinderne rekrutteres fra Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital.

Tidsperiode

1.1.2023-31.12.2024

Organisering

Projektet bygger på et samarbejde mellem DEFACTUM, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Randers og Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital.

Finansiering

Projektet er finansieret af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Aarhus Universitetshospital og DEFACTUM, Region Midtjylland. 

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2024

Projektleder

Projektmedarbejdere