Kompetencekriterier for højt specialiseret social indsats

Socialstyrelsen ønsker at udvikle en generisk model for, hvordan der kan opstilles kompetencekriterier for de leverandører, der ønsker at varetage højt specialiserede indsatser (specialfunktioner) på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Efter en udbudsproces er DEFACTUM udpeget til at løfte opgaven i samspil med Socialstyrelsen og centrale interessenter på området. Projektet omfatter to delopgaver: Dels en systematisk afdækning af, hvordan kompetencer og kompetenceniveauer i andre sammenhænge er blevet identificeret og vurderet (herunder i beslægtede lande), og dels udvikling af en model for, hvordan konkrete kompetencekriterier kan udpeges og vurderes for hver af de specialfunktioner, der skal understøttes af specialeplanlægning. Resultatet af analyse- og udviklingsarbejdet foreligger ultimo marts 2023.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2023

Projektleder

Projektmedarbejdere