HØR Evaluering af InHEAR og FAIR

Sundhedsdatastyrelsen har indgået en aftale med DEFACTUM om ekstern bistand til evaluering af pilotafprøvningen af digital visitation, som gennemføres i forbindelse med programmet for "Høreområdet i fremtiden". Programmet skal sikre, at personer med høretab fremover får hurtigere og bedre høreapparatbehandling. Pilotafprøvningen forventes gennemført i perioden 2021-2022.

Som en del af programmets initiativ 1 afprøves i Region Nordjylland et koncept for digital visitation (InHEAR) og en Høremappe til deling af data (FAIR). Evalueringen har fokus på disse to pilotprojekter. Resultaterne fra evalueringen af pilotprojekterne skal indgå i vurderingen af, hvorvidt modellen for digital visitation skal udbredes til hele landet.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2022

Projektleder

Projektmedarbejdere