Hvordan har du det? - 2021


Hvordan har du det? er en undersøgelse af befolkningens helbred, trivsel og sundhedsvaner. Den kortlægger sundheden for regionens 1,25 mio. borgere og er et værdifuldt grundlag, når region og kommuner skal planlægge en målrettet sundhedsindsats.Undersøgelsen blev foretaget i 2006, 2010, 2013, 2017 og 2021 og herefter gentages den hvert fjerde år. 


Du kan læse mere om Hvordan har du det?-undersøgelserne på projektets hjemmeside: www.hvordanhardudet.rm.dk

Link til ekstern projekthjemmeside