Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter og personale vedrørende video- og telefonkonsultationer i psykiatrien, Region Nordjylland

Undersøgelsen har til formål at undersøge følgende: 

  • Indsamle viden om brugernes oplevelse af digitale konsultationer med henblik på at sikre og udvikle det gode behandlingsforløb ved anvendelse af video- og telefonsamtaler
  • Indsamle viden om brugernes oplevelse af digitale konsultationer med henblik på at understøtte beslutning om den videre implementering fremadrettet

DEFACTUM har i efteråret 2020 gennemført spørgeskemaundersøgelsen blandt patienter via e-boks, mens behandlerne er kontaktet via e-mail. 5.897 patienter og 289 behandlere er kontaktet.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2021

Projektleder

Projektmedarbejdere