Patienttilfredshedsundersøgelse på røntgenafdelinger i Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland

En arbejdsgruppe med deltagere fra røntgenafdelinger har i samarbejde med DEFACTUM for første gang udviklet et tværregionalt koncept for en spørgeskemaundersøgelse, som skal tage pulsen på den patientoplevede kvalitet på tværs af alle røntgenafdelinger i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland. 

Formålet med projektet er at afdække den patientoplevede kvalitet på tværs af røntgenafdelinger i Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland. Projektet skal bidrage til at belyse den patientoplevede kvalitet i røntgenafdelingerne på en måde, der understøtter det lokale kvalitetsarbejde, og samtidig giver mulighed for tværgående sammenligninger og læring. 

Undersøgelsen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse og data indsamles til måling af patienttilfredsheden blandt ambulante patienter på, der er henvist til en billeddiagnostisk undersøgelse, enten med en planlagt tid til undersøgelse eller uden en planlagt tid til undersøgelse. Patienter som er indlagte, samt patienter der har fået foretaget invasive undersøgelser/eller specialundersøgelser ekskluderes fra undersøgelsen. Herudover ekskluderes patienter der er under 18 år samt patienter, der ikke er registreret med e-Boks.   

Undersøgelsen gennemføres koordineret i de tre regioner i slutningen af 2020.

DEFACTUM har i undersøgelsens planlægningsfase bidraget med kvalificering af de udarbejdede spørgsmål, udarbejdet undersøgelsens projektdesign samt opsat den elektroniske spørgeskemaundersøgelse. 

Det er røntgenafdelingerne i de deltagende regioner, der gennemfører og indsamler data til spørgeskemaundersøgelsen.   

Hvis røntgenafdelinger fra andre regioner ønsker at deltage, så vil der fortsat være mulighed for at koble sig på.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020

Projektleder

Projektmedarbejdere