Samarbejdsprojekt for LUP Psykiatri og "Hyppige målinger af patientoplevelsen" (LUP Light)


Som led i udviklingen af LUP Psykiatri undersøger DEFACTUM
muligheden for at sende spørgeskemaer til patienterne via e-boks. Det åbner op
for at integrere en løbende dataindsamling med mere tidstro rapportering, som
kan anvendes i det løbende forbedringsarbejde samtidig med, at personalet kan
blive lettet i arbejdet med udleveringen af spørgeskemaer.LUP Light i Region Syddanmark er en forkortet og tilpasset
version af LUP Psykiatri, hvor der hver måned bliver sendt spørgeskemaer
elektronisk til patienter via e-boks. LUP Light har siden november 2018 også
inkluderet voksne patienter i den ambulante psykiatri.Formålet
med samarbejdsprojektet er at undersøge om der er forskel i svarprocenter og
svarmønstre i LUP Light og LUP Psykiatri i den voksne ambulante psykiatri, så
vi får en viden om, hvad det kan betyde i forhold til digital udsendelse af LUP
Psykiatri – en viden som kan indgå i et efterfølgende pilotprojekt med digital
udsendelse i LUP Psykiatri.

Projektstatus Aktiv

Projektleder

Projektmedarbejdere