Samarbejdsprojekt for LUP Psykiatri og "Hyppige målinger af patientoplevelsen" (LUP Light)

Som led i udviklingen af LUP Psykiatri undersøger DEFACTUM muligheden for at sende spørgeskemaer til patienterne via e-boks. Det åbner op for at integrere en løbende dataindsamling med mere tidstro rapportering, som kan anvendes i det løbende forbedringsarbejde samtidig med, at personalet kan blive lettet i arbejdet med udleveringen af spørgeskemaer.

LUP Light i Region Syddanmark er en forkortet og tilpasset version af LUP Psykiatri, hvor der hver måned bliver sendt spørgeskemaer elektronisk til patienter via e-boks. LUP Light har siden november 2018 også inkluderet voksne patienter i den ambulante psykiatri.

Formålet med samarbejdsprojektet er at undersøge om der er forskel i svarprocenter og svarmønstre i LUP Light og LUP Psykiatri i den voksne ambulante psykiatri, så vi får en viden om, hvad det kan betyde i forhold til digital udsendelse af LUP Psykiatri – en viden som kan indgå i et efterfølgende pilotprojekt med digital udsendelse i LUP Psykiatri.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020

Projektleder

Projektmedarbejdere