Evaluering af Folden – en ambulant behandlingsindsats for unge med isolations- og skolevægringsproblematikker

Folden er et ambulant opsøgende tilbud under Enggården i Specialområde Holmstrupgård, Region Midtjylland. Tilbuddet retter sig mod unge med svære tilfælde af skolevægring. Den unge indskrives i et faseopdelt forløb, der tilrettelægges individuelt. 

Evalueringen af Folden, som sker i et samarbejde mellem DEFACTUMs konsulenter og en udviklingsmedarbejder ved Holmstrupgård, skal bidrage til vidensbaseringen af indsatsen over for udsatte unge med skolevægring. Evalueringens resultater skal anvendes til at vurdere, hvorvidt behandlingsindsatsen ved Folden virker, under hvilke omstændigheder, den virker, samt overfor hvilke unge den virker Evalueringen består af indsatsteori, spørgeskemaundersøgelse, start-slut-måling, casestudier med interview og afslutningsvist en casebaseret auditproces, hvor evalueringens resultater og casebeskrivelser gennemgås af et panel af videnspersoner på området.

Projektets publikationer

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2022

Projektleder