Specialistrådgivning i og gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Center for Rusmiddelforskning gennemfører ca. halvårligt
spørgeskemaundersøgelser, der har til formål at afdække trivsel og brug af
rusmidler blandt forskellige befolkningsgrupper.

DEFACTUM rådgiver Center for
Rusmiddelforskning om design samt gennemfører dataindsamlingen på vegne af
Center for rusmiddelforskning. Projektet finansieres af Center for
Rusmiddelforskning. Projektet løber frem til 2021.

Projektstatus Aktiv

Projektleder

Projektmedarbejdere