Læring og mestring i rehabilitering

Dette projekt har til formål at lave en sundhedsøkonomisk evaluering af effekten af læring og mestring over for standarduddannelsesstrategier ved brug af registerdata. Som en følge af forbedrede behandlinger og en aldrende befolkning rapporterer mange lande nu om stigende forekomster af iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt.

Hjerterehabilitering har potentiale til at reducere sygelighed og dødelighed, men langt fra alle patienter fuldfører hjerterehabilitering eller lykkes med en varig livsstilsomlægning. På trods af den påviste værdi af hjerterehabilitering er deltagelsesraten skuffende lav, og der mangler synlighed og offentlig anerkendelse af vigtigheden af hjerterehabilitering.

Patientuddannelse er en væsentlig del af hjerterehabilitering; det er en af de vigtigste strategier, som sundhedspersonalet bruger til at hjælpe patienter med at nå deres mål.

I lyset af de gode effekter af hjerterehabilitering er det vigtigt at udvikle patientuddannelses-metoder, der kan øge tilslutningen til dette effektive program. En patientuddannelsesstrategi kaldet læring og mestring blev udviklet i Norge for at imødekomme nogle af udfordringerne med patientuddannelse. Læring og mestring er en sundhedspædagogisk strategi, der bygger på lokal og induktiv undervisning med høj inddragelse af deltagerne. I lærings- og mestríngsstrategien er det 'erfarne patienter', der planlægger, underviser i og evaluerer på hjerterehabiliteringsprogrammet sammen med sundhedspersonalet. Læring og mestring blev implementeret som en randomiseret, kontrolleret undersøgelse (RCT), hvor indsatsen var en gruppebaseret patientuddannelse for patienter med diabetes og kronisk obstruktiv lungesygdom i kommunerne i den vestlige del af Region Midtjylland. Når læring og mestring er indbygget i hjerterehabilitering, forventes det, at det vil forbedre overholdelsen af hjerterehabilitering og mindske sygelighed og dødelighed.

Indtil nu er der ikke blevet publiceret nogen økonomiske evalueringer, der undersøger omkostningseffektiviteten af de forskellige strategier for patientuddannelse i hjerterehabilitering ved hjælp af RCT-design i langsigtet opfølgning. Dette er essentielt for at få øget viden om indvirkningen på sundhedsvæsenets forbrug i fremtiden. Da den nuværende RCT er planlagt til tre års opfølgning, er der en stor mulighed for at vurdere omkostningseffektiviteten for læring og mestring over for standarduddannelsesstrategier i et længere tidsperspektiv. Formålet med denne undersøgelse er at vurdere, om lærings- og mestringsmetoden er omkostningseffektiv i forhold til standarden ved rehabilitering af patienter med iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt. For at gøre det er der anvendt et samfundsmæssigt omkostningsperspektiv, herunder omkostningerne ved intervention, sundhedspleje, uformel tid og patienternes sygefravær. Kvalitetsjusterede leveår (QALY) er baseret på SF-6D-målinger ved baseline efter intervention og tre års opfølgning.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder