Sundhedsøkonomisk evaluering af internetbaseret terapi til patienter med helbredsangst

Helbredsangst er en invaliderende lidelse, som ubehandlet medfører øget risiko for depression og nedsat livskvalitet samt et 41 - 78 % øget forbrug af sundhedsydelser og nedsat arbejdsevne.
Internetbaseret terapi af helbredsangst kan være en hurtig og effektiv behandling, som potentielt kan betyde en væsentlig reduktion i patientens forbrug af sundhedsydelser.

Dette projekt har til formål at evaluere de sundhedsøkonomiske effekter af en igangværende randomiseret kontrolleret undersøgelse af internetbaseret "acceptance and commitment therapy" til patienter med helbredsangst.

Projektet er støttet af Helsefonden.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020

Projektleder