Hjerterehabilitering: Fra hospital til kommunalt regi

Projektet er unikt, fordi kommunal hjerterehabilitering (HR) ikke tidligere er systematisk beskrevet. Desuden er effekten af kommunal HR ikke undersøgt. Vores resultater kan påvirke måden HR bliver udført på nationalt og internationalt plan for at forbedre kvaliteten. Målet er at hjælpe hjertepatienter tilbage til et meningsfuldt og selvstændigt hverdagsliv.

Baggrund
I seneste årti har det kommunale sundhedsvæsen ændret sig markant. Internationalt ses et skift fra specialiseret hospitalsbehandling til lokale sundhedstilbud for at udnytte ressourcerne bedst muligt. I dansk kontekst fik kommunerne med strukturreformen i 2007 ansvaret for den ikke-specialiserede rehabilitering af kronisk sygdom. I forlængelse heraf overtog samtlige kommuner i Region Midtjylland – som de eneste i Danmark - fase II HR fra hospitalerne den 1. januar 2017. Det er imidlertid uvist om overførsel af HR fra hospital til kommunalt regi har indflydelse på kvalitet og resultat (effekt) i HR.

Fra hospitalsverdenen ved vi, at 13 % til 20 % af hjertepatienterne bliver henvist til ambulant HR, mens 19 % til 45 % af patienterne fravælger HR. Blandt dem der fravælger forløbet er ofte ældre personer, kvinder, etniske minoriteter, yngre personer, de der bor alene og har lav socioøkonomisk status. Det er imidlertid uvist, hvor mange egnede hjertepatienter der henvises til kommunal HR, og hvorvidt kommunerne oplever lignende social ulighed i rehabiliteringsforløbet.

Patientuddannelse er en væsentlig faktor for at opnå større sygdomsforståelse, tilegne sig kompetencer til at håndtere kronisk hjertesygdom og opnå øget livskvalitet. Kommunerne i Region Midtjylland har siden årsskiftet 2016 – 2017 varetaget patientuddannelse i HR. Dog er der sparsom viden om indhold, sundhedspædagogiske metoder, kvalitet og organisering heraf. Desuden stiller Sundhedsstyrelsen krav til, at det faglige indhold er evidensbaseret – hvilket er uvist om alle kommuner lever op til. Seks ud af 19 kommuner i Region Midtjylland anvender Læring og Mestring (LM) – en evidensbaseret sundhedspædagogisk metode, hvor patientuddannelse planlægges og gennemføres i tæt samarbejde mellem sundhedsprofessionelle og personer med kronisk hjertesygdom. Effekten af LM i kommunal HR er ikke undersøgt, dog har LM på hospitalsniveau vist at kunne fastholde hjertepatienter med lav socialøkonomisk status i et rehabiliteringsforløb – sammenlignet med vanlig HR.

Formålet med projektet er, at:
1) Beskrive LM-HR og vanlig HR ud fra en international standard og udvikle parametre til at mål kvalitet.
2) Sammenligne kvalitet i henholdsvis LM-HR og vanlig HR i forhold til patientdeltagelse.
3) Sammenligne kvalitet i henholdsvis LM-HR og vanlig HR i forhold til outcomes målt ved I) livskvalitet, II) angst og depression, III) viden og handlekompetencer og IIII) tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
4) Undersøge omkostningseffektiviteten af LM-HR i forhold til vanlig HR.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2021
Samarbejdspartnere Flg. kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer, Aarhus, Skanderborg, Silkeborg, Randers, Favrskov, Horsens, samt Hjerteforeningen REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation
Finansiering Sundhedsstyrelsen, Privat fond, Folkesundhed i Midten. Der søges bevillinger til at finansiere resten.

Projektleder

Charlotte Gjørup Pedersen

Projektmedarbejdere