Målsætning i Rehabilitering

Baggrund:
Sano er et højt specialiseret trænings- og rehabiliteringscenter for alle med led, ryg- og muskellidelser. I 2017 har de tre SANO centre (Århus, Middelfart og Skælskør) fokus på målsætningspraksis. Det at sætte mål er en integreret del af den rehabiliteringsindsats, der varetages på centrene.

Design og metode:
Undersøgelsen vil blive gennemført som et feltarbejde på de tre centre:
Fokusgruppeinterviews med medarbejdere.
Deltagerobservation, med en uges ophold sammen med et hold. patienter på hvert af de tre SANO centre.
Observation af målsætningssamtaler ved forundersøgelsesdage.
Analyse af dokumenterede mål.
Interviews med patienter.

Projektets publikationer

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2018

Projektleder