Betydningen af pragmatiske sprogvanskeligheder for børn med høretab – et litteraturstudie som forprojekt til ph.d.-studie

Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) er igang med et litteraturstudie der skal undersøge, hvilke konsekvenser pragmatiske sprogvanskeligheder hos børn med høretab har for det sociale samspil. Litteraturstudiet skal afdække viden og metoder på området og lægge op til et ph.d.-studie med fokus på, hvordan man kan tilrettelægge indsatser, som forebygger eller mindsker disse vanskeligheder.

DEFACTUM giver sparring til dette projekt frem til november 2016.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016

Projektleder

Projektmedarbejdere