Modelbeskrivelse af Stå ikke i stampe - brug din rampe

SIND Pårørenderådgivning har fået projektmidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til at udvikle og gennemføre en indsats med det mål at få fleksjobgodkendte borgere med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed ind på arbejdsmarkedet.

Udover at understøtte borgerne indeholder projektet også en opkvalificering af arbejdspladsernes viden om psykisk sygdom og psykisk sårbarhed. Projektet finder sted i et samarbejde mellem SIND Pårørenderådgivning og jobcentrene fra Randers, Aarhus og Odder Kommune. Projektperioden løber fra april 2016 til udgangen af 2018.

I projektet skal fagpersoner fra SIND Pårørenderådgivning, jobcentre og virksomheder være fælles om at sikre et godt match mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Det skal bl.a. ske ved brug af vejledning, håndholdt og tværfaglig indsats overfor både borgere og virksomheder. Borgernes private og professionelle netværk ses også som væsentlige ressourcer, der kan bringes i spil i et fælles mål om at skabe varige jobs for fleksjobbere med psykiske lidelser.

DEFACTUMs opgave i projektet omfatter udarbejdelse af en samlet modelbeskrivelse med centrale anbefalinger til fremadrettet forankring af modellen. Projektet skal belyse fire hovedspørgsmål:
1. Hvad er det særlige i modellen, der forventes at bidrage til succes?
2. Hvilke barrierer er der for, at modellen fører til de forventede effekter?
3. Hvilke erfaringer er der med at håndtere ovennævnte barrierer?
4. Hvilke generelle læringspunkter til brug for forankring af modellen og til brug for SIND Pårørenderådgivnings fremtidige projekter kan udledes af arbejdet med den tværfaglige og tværsektorielle model?
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2018

Projektleder