Familie-FOKUS interviewundersøgelse

Fra 2016-2019 har specialområderne Kommunikation og Undervisning (SKU) og Specialområdet Udviklingsforstyrrelser og Handicap (UFH) i Region Midtjylland gennemført projektet Familie-FOKUS.

I Familie-FOKUS udvikles og afprøves tre tværfaglige og helhedsorienterede indsatser målrettet familier til børn med uhelbredelige sygdomme. De tre indsatser (henholdsvis familiekurser, familieophold og familieforløb i hjemmet) har alle fokus på hele familien.
DEFACTUM har lavet en interviewundersøgelse blandt forældrepar, som har været del af en af de tre indsatser. I alt er 27 forældre fra 18 familier blevet interviewet mellem 2016-2018.

Formålet med undersøgelsen er todelt:
1. At undersøge forældres oplevelser af indsatsen i Familie-FOKUS og deres vurdering af udbytte.
2. At undersøge, hvordan familiernes hverdag ser ud for at give et billede af livet for familier med børn med livstruende eller livsbegrænsende sygdom.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder