Evaluering af Miniuddannelse i Åben Dialog

Over de næste tre år (2015-2018) gennemfører Psykiatrien i Region Syddanmark en miniuddannelse i Åben Dialog. Projektet er finansieret af A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål og Region Syddanmark.

Miniuddannelsen skal ses som en betydelig investering i at løfte kompetencerne hos en stor gruppe af medarbejdere, som på tværs af organisationer og faggrupper skal fremme udbredelsen af Åben Dialog som relations- og netværksorienteret faglig tilgang.

Det er en stor ambition, som ligger fint i tråd med anbefalingerne fra Regeringens Psykiatriudvalg, som peger på behovet for opkvalificering af medarbejdere i psykiatrien og behovet for at implementere virksomme metoder.

Ved hjælp af en lærende evalueringstilgang med løbende tilbagespil af information og konklusioner gennemfører CFK en implementeringsevaluering. Vi undersøger to hovedspørgsmål: - Sker der en gradvis øget forankring af den netværks- og relationsorienterede faglige tilgang i takt med at flere uddannes i metoden Åben Dialog? - Hvad er de primære forudsætninger for, at forankring af den faglige tilgang finder sted?

Vi undersøger de to spørgsmål ved hjælp af spørgeskemametode, en interviewbaseret undersøgelse og en læringsworkshop.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2018

Projektleder

Projektmedarbejdere