Cost-effectiveness of PROPATEN graft versus a standard graft: A cost-effectiveness analysis alongside a randomised controlled trial with five years follow-up


Projektet er en økonomisk evaluering af et skandinavisk randomiseret dobbeltblindet, kontrolleret forsøg med patienter, som skulle have en bypass med en kunstig åre (karprotese) i låret eller underbenet. Patienterne fik enten indopereret en standard-karprotese eller en karprotese med heparinbunden overflade (PROPATEN®).

Forsøget er blevet klinisk evalueret efter et år, og kliniske data fra forsøget med fem års opfølgning er nu klar. I et etårigt perspektiv er åbenheden og holdbarheden af karprotesen bedre med en heparinbunden overflade end standard-karprotesen. Standard-karprotesen bliver dog stadig brugt klinisk, da man ikke kender langtidseffekterne af heparin-karprotesen, som også er dyrere.

Dette projekt skal belyse forskellen ved brug af de to karproteser i et femårigt samfundsperspektiv. I analysen skal indgå prisforskellen på karprotesen, reoperationsomkostninger, arbejdsmarkedstilknytning, amputation og død i de to grupper.

Analysen skal gerne kunne give kirurger, hospitalsledere og politikere et svar på, om der fra et samfundsmæssigt perspektiv er forskel på de to karproteser, og hvis der er signifikant forskel, så angive hvilken karprotese der bør vælges frem for en anden.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016
Samarbejdspartnere Jes Sanddal Lindholt, Rikke Søgaard

Projektleder

Marie Konge Villemoes