Ældre med autisme (GAU)

Der eksisterer endnu ikke ret meget viden om, hvad der sker, når personer med autisme ældes, da diagnosen stadig er forholdsvis ny og først blev mere udbredt i 1980'erne. Derfor har fem autismetilbud fået penge af Veluxfonden til at arbejde med aldring og autisme for at udvikle viden på dette felt og metoder til at hjælpe disse borgere med at få at så god en alderdom som muligt. Derfor blev det videnskabende netværk om aldring og autisme dannet.

Netværkets formål har været at skabe praksisnær viden om, hvordan mennesker med autisme i alderen 50+ oplever de livsændringer, som følger med aldring. Vi har i netværket afsøgt ny og praksisnær viden om, hvordan vi som professionelle bedst kan hjælpe mennesker med autisme til at ældes med den bedst mulige livskvalitet.

De fem tilbud er: Specialområde Autisme, Region Midtjylland (Hinnerup Kollegiet), Børne- og AutismeCenter, Region Syddanmark, Højtoft, (selvejende i Bagsværd), Fonden SOVI, socialøkonomisk virksomhed (i Gladsaxe) og Spurvetoften, Vejle Kommune.

Netværket har i et treårigt projekt fra 2014-2017 indsamlet ny, praksisnær viden om autisme og aldring. Autismefaglig konsulent Jannik Beyer har været tilknyttet netværket, og Socialstyrelsen følger netværkets arbejde.

DEFACTUM har været projektsekretariat og har hjulpet med fremdriften i netværket samt ydet processtøtte, herunder uddannet praktikerne i, hvordan de kan udforske egen praksis.

Læs mere om projektet i publikationerne nedenfor:
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017
Samarbejdspartnere Hinnerup Kollegiet
Finansiering VELUX FONDEN

Projektleder

Projektmedarbejdere