Ny styring i et patientperspektiv

I Region Midtjylland valgte man i 2014 at igangsætte et forsøg med en ny styringsmodel for en række hospitalsafdelinger i regionen: Ny Styring i et patientperspektiv. Forsøget var en prøvehandling og havde sin opstarts- og udviklingsfase i efteråret 2013 og blev endeligt igangsat af regionsrådet i januar 2014. Prøvehandlingen strakte sig over en 3-årig periode og havde sin afslutning 31. december 2016. Den politiske målsætning med projektet var at undersøge, om en anderledes styringsmodel kunne bidrage til at skabe mere sundhed for pengene.

Prøvehandlingen Ny Styring i et patientperspektiv bestod i, at ni udvalgte hospitalsafdelinger afprøvede en anderledes styringsmodel. Dette indebar, at afdelingerne blev fritaget fra aktivitetsstyring efter DRG-værdi. Derudover skulle de ni afdelinger fastsætte nye patientnære kvalitetsmål, som afdelingerne i stedet skulle styre efter.

For at kunne undersøge effekterne af prøvehandlingen samt kvalificere diskussion om indretningen af styringsmodeller i en dansk kontekst blev det besluttet, at projektet skulle ledsages af følgeforskning.

Følgeforskningen formål var at beskæftige sig med de forskelligartede konsekvenser ved at anvende en ny og anderledes model til styring i sundhedsvæsnet. Hermed var forskningens sigte at assistere beslutningstagere, interessenter og praksis med at udvikle fremtidens model for ledelse af hospitalsvæsnet.

Følgeforskningen fik sin forankring i DEFACTUM, Region Midtjylland, som stod for administration og koordination af forskningsprojektet. I den forbindelse indgik DEFACTUM et tæt samarbejde med en række forskere inden for forskellige discipliner for at kunne belyse prøvehandlingen fra forskellige perspektiver.

Forskerne blev strategisk udvalgt på tværs af sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora fra Aarhus Universitet med henblik på at sikre både kvalitet og bredde i forskningen.

Forskningen blev inddelt i fire forskningsområder:

• Sundhedsøkonomi
• Policy Analyse
• Organisation
• Performance Management
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2018