Brief ICF Core set til patienter med lænderygsmerter

Formål: at undersøges beskrivelse af funktionsevne blandt patienter med lænderygsmerter ved at sammenholde svar fra patientudfyldte spørgeskemaer med fagprofessionel udfyldt brief ICF core set til patienter med lænderygsmerter (LBP).

Metode: Nærværende projekt anvender data fra et kvalitetsudviklingsprojekt fra 2006, der blev gennemført i samarbejde mellem Reumatologisk Ambulatorium, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital samt Center for Sundhed og Træning Aarhus kommune og MarselisborgCentret.

Projektet består af to dele:
1) Linkning af patientudfyldte spørgeskemaer til ICF (Roland Morris og SF 36) via etablerede linking regler
2) Sammenholde patientudfyldte spørgeskemaer (RMQ og SF 36) med fagprofessionel udfyldt brief ICF core set til patienter med lænderygsmerter

Formidling af resultater: Præsenteres på ”13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation” i Finland, maj 2015 samt indsendelse af resultater til peer review tidsskrift, juni 2015.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015
Samarbejdspartnere Berit Schiøttz-Christensen Forskningsleder, professor, ph.d. Medicinsk Rygafdeling Rygcenter Syddanmark – en del af Sygehus Lillebælt
Finansiering Berit Schiøttz-Christensen Forskningsleder, professor, ph.d.

Projektleder