Implementeringsstøtte til projektkommuner i projekt Fritidspas

Implementeringsstøtte i op til 10 kommuner omkring etablering af en Fritidspasordning for udsatte børn og unge. Projektets målgruppe er både udsatte børn og unge i ”gråzonen” og stærkt socialt udsatte børn og unge. Formålet er at få inkluderet flere udsatte børn og unge i fritidsaktiviteter ved at yde vejledning og/eller økonomisk støtte – det såkaldt Fritidspas. Integration i almindelige fritidsaktiviteter kan bl.a. styrke målgruppens sociale kapital, herunder børnenes/de unges sociale netværk, samt forbedre målgruppens sundhedstilstand og livskvalitet. CFK's opgave består i at udvikle implementeringsmateriale, at fungere som proceskonsulenter i forbindelse med implementeringsarbejdet (bl.a. gennem facilitering af indsatsteoriprocesser i projektkommunerne) samt at yde støtte til metodefastholdelse m.m. i kommunerne.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016

Projektleder

Lone Jakobi Sørensen

Projektmedarbejdere