Undersøgelse af behovet for specialrådgivning

VISO overtog d. 1. juli 2014 ansvaret for at sikre en samlet koordination af de mest specialiserede rådgivningsydelser og relevant materialeproduktion i forhold til specialundervisning og specialpædagogisk bistand mv. Det skete efter ændring af serviceloven som opfølgning på evaluering af kommunalreformen på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

For at kunne understøtte vidensudviklingen på det højt specialiserede specialundervisningsområde, foretager VISO i efteråret 2014 og vinteren 2015 en større kortlægning af den viden, der findes i både ind- og udland om målgrupperne og de metoder og indsatser, fagfolk primært arbejder med.

Som et led i kortlægningen gennemføres en undersøgelse af brugernes behov for specialrådgivning. Undersøgelsen gennemføres af CFK og omfatter en række interviews og fokusgruppeinterviews med relevante brugere af specialrådgivningen og relevante brugerorganisationer. Undersøgelsens resultater skal bidrage til, at VISO fremadrettet kan understøtte og koordinere vidensudviklingen til gavn for borgere indenfor målgruppen, pårørende og professionelle, der arbejder med målgruppen.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015

Projektleder

Projektmedarbejdere