Sparta - Vidensbaseret dokumentation

Det private opholdssted Fonden Sparta har ønsket hjælp og vejledning til en højere grad af systematik og sammenhæng i arbejdet med dokumentation omkring de unge.
I projektet lægges særligt vægt på udarbejdelsen af de pædagogiske planer og dagbogsnotater, der har helt central betydning i forhold til den pædagogiske indsats og i forhold til lovgivningen. I projektet udvikles en mere fokuseret dokumentation, der har pædagogisk indhold og substans og som tager afsæt i temaområderne i ICS (Integrated Children’s System), som mange kommuner stiller mål ud fra. Dagbogsnotaterne samstemmes med de pædagogiske planer og medarbejderne arbejder i projektet med at opbygge en fælles praksis for udarbejdelse af relevant dokumentation. For at forandringerne bliver en integreret del af arbejdet på opholdsstedet, er det altafgørende, at tiltagene implementeres i organisationen og at medarbejderne arbejder med tiltagene. Projektet afsluttes med rådgivning i forhold til implementering af forandringstiltag.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015
Finansiering Fonden Sparta

Projektleder

Mette Gubi Axelsen