Sygeplejefaglighed i børne- og ungdomspsykiatrien

De ledende oversygeplejersker i regionernes børne- og ungdomspsykiatri oplever et behov for at indsamle viden om det sygeplejefaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Styregruppen for projektet har derfor taget kontakt til CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling med henblik på at tilrettelægge en proces, der kan få udvalgte sygeplejersker til at definere, hvad der kendetegner sygeplejefagligheden i børne- og ungdomspsykiatrien.

Formålet med projektet er således, at:
• afdække den tavse viden om sygeplejefaglighed i børne- og ungdomspsykiatrien på tværs af regionerne i Danmark,
• beskrive eventuelle forskelle mellem det pågældende arbejde på hhv. børne- og ungdomsområdet, i ambulant og dag/døgn regi samt i forhold til forskellige forløbstyper og andre centrale parametre inden for hhv. børne- og ungdomspsykiatri
• etablere de første skridt på vej mod at synliggøre en fælles sygeplejefaglig identitet i børne- og ungdomspsykiatrien.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2014

Projektleder