Evaluering af udviklingsforløbet Patient Empowerment

Patient Empowerment er et udviklingsforløb som HR og Uddannelse, Region Hovedstaden gennemfører, som en del af kvalitetsudviklingsarbejdet. Udviklingsforløbet er målrettet sundhedsfaglige medarbejdere som har direkte patientkontakt inden for det somatiske eller psykiatriske område under Region Hovedstaden. Patient empowerment har fokus på at styrke og understøtte patienters egne ressourcer og kompetencer. Formålet med udviklingsforløbet er, at opkvalificere medarbejderne til at arbejde med brugerinvolverende metoder og patientcentreret kommunikation.

Evaluering af udviklingsforløbet har til formål at afdække følgende.
1. I hvilken grad oplever deltagerne, at undervisningsmodulerne øger deres viden om patient empowerment og dernæst hvorvidt denne viden kan omsættes ift. deres lokale arbejde
2. Hvordan vurderes kick off?
3. Hvilke redskaber og metoder afprøver deltagerne i eget regi? Herunder hvad virker faktisk, og hvad gør ikke i forhold til afprøvning af de konkrete løsningsforslag knyttet til problemstillingerne.
4. I hvilken grad er der en fælles forståelse mellem leder og medarbejder for den problemstilling, som der arbejdes med?
5. I hvilken grad opfyldes målene i de underskrevne udviklingsaftaler?
6. Opstille anbefalinger til, hvordan HR Uddannelse fremover kan arbejde med brugerinddragelse i uddannelsesforløb
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2014

Projektleder

Projektmedarbejdere