Forandringsarbejde og kvalitetsudvikling på Fonden Sparta

Projektets formål er at kortlægge de unges forløb på Fonden Sparta med henblik på kvalitetsudvikling på institutionen.

Projektet har særligt fokus på organisation og ledelse, inddragelse af unge og forældre, overgange fra opholddelen til botræning, samt opfølgning og dokumentation.

Fundamentet for kortlægningen er dokumentanalyser, personlige interviews med unge, forældre og medarbejdere, samt workshops.

Projektet afrundes med et implementeringsseminar for at skabe grobund for det videre arbejde på Fonden Sparta.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2014

Projektleder

Camilla Bak Kristensen