Bedre handleplaner – bedre styring

Handleplaner er et centralt arbejdsredskab for den kommunale myndighed i planlægningen og styringen af en effektiv social og socialpædagogisk indsats. Formålet er at kvalificere handleplansarbejdet i Randers Kommune gennem faglig kvalitetsudvikling og implementering af reelle forbedringer.

Projektet har gjort brug af auditmetoden til en systematisk faglig vurdering af kommunens nuværende handleplanskvalitet med henblik på at udarbejde anbefalinger til forbedringer af handleplansarbejdet.

Den efterfølgende evaluering har vist, at handleplanerne er blevet forbedret på alle fire evaluerede punkter:

- Formålet i handleplanen er klart og tydeligt formuleret, så det er muligt at følge op på, i hvilken grad målet er nået
- Indsatsmålene er formuleret så konkrete, at det er tydeligt, hvad der skal til for at målene er opfyldte
- Indsatsens varighed er klart angivet i handleplanen
- Der er sammenhæng mellem formål, indsatsmål, eventuelle succeskriterier og bevilling af indsats.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2014

Projektleder

Projektmedarbejdere