Lisbeth Mølgaard Laustsen

Lisbeth Mølgaard Laustsen

Ph.d.-studerende, integreret ph.d.-studerende

LIBLUS@rm.dk

https://pure.au.dk/portal/da/lml@clin.au.dk

Præsentation

Som ph.d.-studerende med baggrund i folkesundhedsvidenskab er jeg særligt optaget af, hvordan vi kan bruge data til at kvalificere beslutninger og prioriteringer i sundhedsvæsenet. I mit ph.d.-projekt undersøger jeg, hvordan tidligere psykiatriske patienter klarer sig på langt sigt og potentielle sociale determinanter herfor, eksempelvis ensomhed. Jeg er tilknyttet DEFACTUM, hvor jeg fordyber mig i brug af spørgeskemadata, og forankret hos Klinisk Epidemiologisk Afdeling under Aarhus Universitet, hvor jeg fordyber mig i sammenkobling med registerdata.

Kompetenceprofil

  • Folkesundhedsvidenskab
  • Epidemiology og biostatistik
  • Spørgeskema- og registerdata
  • Psykiatri og overdødelighed/-sygelighed
  • Social og mental sundhed

Ansættelser og projekterfaring

2022-2025 Ph.d.-studerende med tilknytning til DEFACTUM hos Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet

Uddannelsesbaggrund

2019 BSc i folkesundhedsvidenskab hos Aarhus Universitet