Jakob Feldtfos Christensen

Jakob Feldtfos Christensen

AC-medarbejder, cand.mag.

+45 2979 9057

JAKOCI@rm.dk

https://orcid.org/0000-0003-4339-7231

Præsentation

Jeg er rådgiver for de to forskningsledere i "Forskning i Folkesundhed" i DEFACTUM og hjælper forskerne med at skaffe finansiering til deres projekter. Helt grundlæggende er min opgave, at fjerne det administrative bøvl og holde øje med den forskningspolitiske dagsorden, så forskerne kan fokusere på det faglige arbejde. Jeg har arbejdet med forskningsadministration i mere end ti år og har også videreuddannet mig inden for feltet, og i min fritid er jeg medvært på "The Diversity in Research Podcast".

Kompetenceprofil

  • Ledelsesrådgivning
  • Forskningsstrategi
  • Forskningspolitik
  • Forskningsfinanciering
  • Diversitet og internationalisering

Ansættelser og projekterfaring

2021 Forskningsrådgiver, DEFACTUM, Region Midt

2020-2021 Ejer af egen rådgivningsvirksomhed, DIVERSIunity

  • Medvært på "The Diversity in Research Podcast"
  • Udvikling af modeller og vejledninger til at arbejde med mangfoldighed og internationalisering i forskningsansøgninger
  • Workshops og kurser i mangfoldighed og internationalisering af forskning
  • Rådgivning af universiteter i forhold til mangfoldighed og internationalisering

2017-2020 International Coordinator, Talentudviklingsenheden, Aarhus Universitet

2011-2017 Forskningsrådgiver, Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet

2010-2011 Fundraiser, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

2008-2009 AC-fuldmægtig, Vesthimmerlands Kommune

Uddannelsesbaggrund

2008 Cand. mag. i religionsvidenskab og retorik

Kurser, konferencer m.m.

2023-2023 Konferencepræsentation på EARMA konferencen, Prague

2018 Konferencepræsentation på INORMS, Edinburgh

2016 Præsentation på EARMA annual conference, Luleå

2016 Konferencepræsentation på INORMS, Melbourne

2014-2016 Certificeret research manager fra EARMA (European Association of Research Managers and Administrators)

Undervisning og anden særlig erfaring

2020-2021 Censor på "Gender and Diversity" opgaver på RMA certificering ved EARMA

2015-2017 Bestyrelsesmedlem DARMA