Rikke Nielsen Dalsgaard

Rikke Nielsen Dalsgaard

Chefsekretær

+45 2344 8940

rikdal@rm.dk

Præsentation

Sekretær for vicedirektør Mette Kjølby, Koncern Kvalitet og kontorchef Birgitte Haahr, kontoret f. Kvalitet og Lægemidler, Koncern Kvalitet. Koordinerende funktioner ift. praksisudviklingskonsulenterne (PUK) herunder "Ledelses- og organisationsudvikling" (LUP). Koordinerende funktioner ift. efteruddannelsesvejlederne (EUV) herunder afholdelse af systematisk efteruddannelseskurser for praktiserende læger. Sekretærfunktioner for fys-konsulenterne i Kvalitet og Lægemidler herunder Kvalitetsudviklingsudvalget for fysioterapi i Region Midtjylland (KU).

Kompetenceprofil

 • Koordinering/planlægning
 • Kursus-/konferenceaktiviteter
 • Projektledelse
 • 10 års erfaring inden for tillidsmandserhvervet
 • 3 års erfaring inden for arbejdsmiljøområdet

Ansættelser og projekterfaring

2011 Chefsekretær, Kontoret for Kvalitet og Lægemider, Koncern Kvalitet, RM

2007-2011 Sekretær, Regionalt Sundhedssamarbejde, RM

 • Sekretær/koordinator/referent ifm. kurser, konferencer og div. mødeaktiviteter
 • Administrative opgaver for jordemoder og sundhedsplejerske
 • Nyansættelser
 • Repræsentant i div. udvalg – HK-klubben, Kantineudvalg, Afdeling-LMU, HMU

2002-2006 Projektleder/underviser, Sundhedsforvaltning, Viborg Amt

 • Projektleder/underviser ifm. implementering af nyt It-system (niveaugodkendelse til lands- og landsdelsafdelinger) til brug på Viborg Amts hospitaler

2005-2006 Koordinator inden for forebyggelsesområdet

 • Projekt "Børn og motion" samt "Ældre og motion"
 • Særlig indsats "Rygestop" for ansatte v. Viborg Amts institutioner

1993-2006 Visitationssekretær

 • Behandling og varetagelse af henvisninger fra special-, hospitals- og praktiserende læger – niveaugodkendelse fra amtets visitator

1991-1993 Lægesekretær på hhv. Viborg og Kjellerup sygehus inkl. psykiatrien i Viborg.

Uddannelsesbaggrund

1991 Lægesekretær ved Viborg Sygehus

Kurser, konferencer m.m.

2017-2019 Kommunomuddannelse ved Center for Offentlig Kompetenceudvikling (nu "Komponent")

2014-2014 Koordinatoruddannelse – certificeret ved Teknologisk Institut

2009-2011 Tillidsmandsuddannelse

2008-2008 MED Grunduddannelse - efterfulgt af "Kernen" i MED 2013

2007-2007 Arbejdsmiljøuddannelse

2005-2005 Rygestoprådgiveruddannelse – efterfulgt af opfølgningskurser 2009 og 2010