Jakob Sevelsted

Konsulent , cand.scient.pol.

+45 2151 8287

jaksev@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/sevelstedjt

Præsentation

Siden mit praktikophold ved markedsanalysefirmaet Userneeds under min kandidatuddannelse i Statskundskab ved Aarhus Universitet har jeg interesseret mig for gennemførelse og analyse af brugerundersøgelser og borgerrapporterede oplysninger. Denne interesse har jeg forfulgt i min nuværende stilling i Data og Dokumentation, DEFACTUM, Region Midtjylland. Her arbejder jeg med udvikling, implementering og anvendelse af måleredskaber til måling af borgerrapporterede oplysninger samt med analyse heraf. Min interesse for brugerundersøgelser og borgerrapporterede oplysninger har medført udvikling af stærke kvantitative analysekompetencer. Disse analysekompetencer anvender jeg dels til analyse, visualisering og formidling af borgerrapporteret data, men også til understøttelse af dataarbejdet forbundet med kvalitetsudviklingsopgaver i sundhedssektoren og inden for psykiatrien.

Kompetenceprofil

 • Indsamling og analyse af borgerrapporterede oplysninger
 • Udarbejdelse af forsknings- og evalueringsdesign
 • Visualisering og formidling af data
 • Videnskabelige forskningsmetoder
 • Kvantitative analyser

Publikationer

Implementering af patientansvarlig læge. Erfaringer fra Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers.   Morten Greve Jakob Sevelsted DEFACTUM, 2018 , Side. 32 sider.

Bedsteforældre og BørneBørn (BoBB).   Jakob Sevelsted DEFACTUM, 2016 , Side. 78 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2015-2018 Konsulent, Data og Dokumentation, DEFACTUM, Region Midtjylland (nuværende stilling)

 • Dataunderstøttelse af resultatdokumentation på danske forsorgshjem
 • Udvikling af indikatorer til måling af udbyttet af Patientansvarlig Læge
 • Dataunderstøttelse af lokale teams i forbindelse med nationale Lærings- og Kvalitetsteams
 • Gennemførelse, herunder analyse, af spørgeskemaundersøgelser for Center for Rusmiddelforskning, Institut for Psykologi, Aarhus Universitet
 • Udvikling af redskaber til indsamling af patientintilfredshed (infomateriale, logistik, arbejdsgange etc.)
 • Udvikling af måleredskaber til at måle patientinvolvering

2014-2015 Userneeds A/S

Uddannelsebaggrund

2015 Cand.scient.pol. fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2013 B.Sc.pol. fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2009 Kursus i engelsk og hawaiiansk kultur, Outreach College, University of Hawai‘i at Manoa

2008 Stx, Brønderslev Gymnasium og Hf-kursus

Kurser, konferencer m.m.

2018-2018 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet - Årsmøde

2017-2017 Masterclass i Statistisk Proceskontrol

2017-2017 IHI National Forum on Quality Improvement in Health Care