Lotte Groth Jensen

Programleder og seniorforsker, cand.scient.soc., ph.d.

+45 7841 4356

lotjes@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/lgj@cc.au.dk

Præsentation

Jeg er uddannet sociolog med speciale i sundheds- og sygdomssociologi og her i mange år beskæftiget mig med konsekvenserne af indførelse af ny teknologi i sundhedsvæsenet. I de senere år med fokus på betydningen og konsekvenserne af indførelsen af nye, store it-systemer på hospitalerne. Derudover deltager jeg i internationalt EU-samarbejde (EUnetHTA) omkring metodeudvikling inden for medicinsk teknologivurdering. Afsluttede i marts 2016 et ph.d.-studie ved Arts, Aarhus universitet. Ph.d.-studiet undersøgte lægers mulighed for at danne sig overblik over patientinformation. Projektet havde særligt fokus på denne problemstilling i forbindelse med implementering af de nye store EPJ-systemer på hospitalerne. Er derudover programleder for DEFACTUMS faglige gruppe der er ograniseret omkring teknologistudier og medicinske teknologi vurderinger.

Kompetenceprofil

  • Jeg har mange års erfaring med at undersøge og vurdere effekterne af indførelsen af teknologi i sundhedsvæsnet. Teknologibegrebet tænkes her bredt og inkluderer både konkrete teknologier, forskellige organiseringer, behandlingsformer, diagnosticering osv.

Publikationer

What is the impact of physicians in prehospital treatment for patients in need of acute critical care? - An overview of reviews. Gitte Valentin; Lotte Groth Jensen. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2019.

Systematisk litteraturgennemgang – Health Technology Assessment – Metodevejledning, vol. 1. Gitte Valentin; Camilla Palmhøj Nielsen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Claus Løvschall. DEFACTUM, 2019.

Custom-made or customisable 3D printed implants and cutting guides versus non-3D printed standard implants and cutting guides for improving outcome in patients undergoing knee, maxillofacial, or cranial surgery. Lotte Groth Jensen; Claus Løvschall; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Gitte Valentin; Bettina Wulff Risør; Iñaki Gutierrez-Ibarluzea; Lorea Galnares-Cordero; Gaizka Benguria-Arrate. EUnetHTA, 2019.

Beyond Activity Based Funding. An experiment in Denmark. Viola Burau; Hanne Marlene Dahl; Lotte Groth Jensen; Stina Lou. 2018.

Ny styring i et patientperspektiv. Resultater fra følgeforskning. Stina Bollerup; Lotte Groth Jensen; Viola Burau; Rikke Søgaard; Morten Bonde Klausen; Claus Bossen; Peter Danholt; Mads Leth Jakobsen; Martin Bækgaard; Camilla Palmhøj Nielsen. DEFACTUM, 2018.

EUnetHTA: Patients' perspectives in the HTA Core Model i Patient Involvement in Health Technology Assessment. Lisbeth Ørtenblad; Lotte Groth Jensen: Alessandra Lo Scalzo. Springer, 2017.

Betydningen af uddannelsesniveau for effekten af udvalgte dele af den præhospitale indsats – en systematisk litteraturgennemgang. Gitte Valentin; Lotte Groth Jensen. DEFACTUM, 2017.

Psychiatric service users’ experiences of emergency departments: a CERQual review of qualitative studies. Kathrine Carstensen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Nina Konstantin Nissen; Lisbeth Ørtenblad; Margarete Pfau; Pia Vedel Ankersen. Nordic Journal of Psychiatry, 2017.

Parental response to severe or lethal prenatal diagnosis: a systematic review of qualitative studies. Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Olav Bjørn Petersen; Ida Vogel; Lone Hvidman; Anne Møller; Camilla Palmhøj Nielsen. Prenatal Diagnosis, 2017.

Community families: A qualitative study of families who volunteer to support persons with severe mental illness. Lotte Groth Jensen; Stina Lou; Jørgen Aagaard; Ulla Væggemose. International Journal of Social Psychiatry, 2016.

Factors affecting physicians’ use of a dedicated overview interface in an electronic health record: The importance of standard information and standard documentation. Lotte Groth Jensen, Claus Bossen. International Journal of Medical Informatics, 2016.

Patient records and clinical overview - The creation of clinical overview among physicians in daily clinical practice. Lotte Groth Jensen. Aarhus Universitet og CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016.

Distributed Plot-Making Creating overview via paper-based and electronic patient records. Lotte Groth Jensen; Claus Bossen. Scandinavian Journal of Information Systems, 2016.

How Physicians ‘Achieve Overview’: A Case-based Study in a Hospital Ward. Claus Bossen; Lotte Groth Jensen. Proceedings of the 17th ACM conference on Computer supported cooperative work & social computing Baltimore, 15.-19th feb. ACM press., 2014.

Evaluation of a comprehensive EHR based on the DeLone and McLean model for IS Success: Approach, Results, and Success Factors. Claus Bossen; Lotte Groth Jensen; Flemming Witt Udsen. International Journal of Medical Informatics, DOI 10.1016/j.ijmedinf.2013.05.010, 2013.

Medical Secretaries’ Care of Records: The Cooperative Work of a Non-clinical Group. Claus Bossen; Lotte Groth Jensen; Flemming Witt. Proceedings of Conference on Computer Supported Cooperative Work 2012, Seattle, 11-15th September 2012. ACM Press., 2012.

Evaluering af ibrugtagning af Århus EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Flemming Witt Udsen; Claus Bossen; Lotte Groth Jensen; Mette Kjølby. Center for Folkesundhed, 2010.

Health Technology Assessment of The Interactive Hospital (iHospital) - SUMMARY. Lotte Groth Jensen; Lars Ehlers; Merete Bech; Thomas Riisgaard Hansen; Joergen T. Lauridsen; Mette Kjoelby. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009.

Medicinsk teknologivurdering af Det Interaktive Hospital (iHospital) Lotte Groth Jensen; Lars Ehlers; Merete Bech Bennetsen; Thomas Riisgaard Hansen; Jørgen T. Lauridsen; Mette Kjølby. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009.

Health Technology Assessment of The Interactive Hospital (iHospital). Lotte Groth Jensen; Lars Ehlers; Merete Bech; Thomas Riisgaard Hansen; Joergen T. Lauridsen; Mette Kjoelby. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009.

National use of thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke via telemedicine in Denmark: a model of budgetary impact and cost effectiveness. Lars Ehlers; Wilhelmina Maria Müskens; Lotte Groth Jensen; Mette Kjølby; Grethe Andersen. CNS Drugs 2008;22(1):73-81., 2008.

Økonomiske konsekvenser ved indførelse af trombolysebehandling i Danmark – 2006. Lars Ehlers; Lotte Groth Jensen; Wilhelmina Maria Müskens; Helle Bødker Madsen; . Center for Folkesundhed, 2006.

Ansættelser og projekterfaring

2016 DEFACTUM

2006 CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

  • Undervisning/vejledning
  • Internationalt HTA samarbejde
  • Forskning
  • Projektleder
  • Dokumentalist

2001-2002 Aalborg Universitet

  • Det rummelige arbejdsmarked - spørgeskemaundersøgelse

2003-2004 Statens Institut for Folkesundhed

  • Undersøgelser af sundhedsaftaler

Uddannelsesbaggrund

2016 Ph.d., Informationsvidenskab, AU

2005 Cand.scient.soc.

Kurser, konferencer m.m.

2013-2013 Sociotekniske teoridannelse og analytiske metoder

2013-2013 History of Theory and Analysis Methods in Health Informatics

2012-2012 Professionssociologi i et sociologisk perspektiv

2011-2011 Design, Cooperation and Ethnography

2009-2009 Kvalitativ systematisk review/metaanalyse

2009-2011 kvalitativ humanistisk sundhedsforskning

2008-2008 Projektmagerkursus

2007-2007 Nvivo - computerprogram til kvalitativ analyse

Undervisning og anden særlig erfaring

2170 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Specialevejleder

2014-2014 Speciallæge uddannelsen - Hvad er overblik

2013-2013 Speciallægeuddannelsen - Medicinsk Teknologivurdering

2013-2013 Medicinuddannelse - Screeningsdilamere

2007 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - MTV og litteratursøgning

2007-2009 Master of Public health - Sundhedssociologi

2007 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Vejledning og eksamen