Lotte Groth Jensen

Forsker , cand.scient.soc., ph.d.

+45 7841 4356

lotjes@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/lgj@cc.au.dk

Præsentation

Jeg er uddannet sociolog med speciale i sundheds- og sygdomssociologi og her i mange år beskæftiget mig med konsekvenserne af indførelse af ny teknologi i sundhedsvæsenet. I de senere år med fokus på betydningen og konsekvenserne af indførelsen af nye, store it-systemer på hospitalerne. Derudover deltager jeg i internationalt EU-samarbejde (EUnetHTA) omkring metodeudvikling inden for medicinsk teknologivurdering. Afsluttede i marts 2016 et ph.d.-studie ved Arts, Aarhus universitet. Ph.d.-studiet undersøgte lægers mulighed for at danne sig overblik over patientinformation. Projektet havde særligt fokus på denne problemstilling i forbindelse med implementering af de nye store EPJ-systemer på hospitalerne. Er derudover programleder for DEFACTUMS faglige gruppe der er ograniseret omkring teknologistudier og medicinske teknologi vurderinger.

Kompetenceprofil

  • Jeg har mange års erfaring med at undersøge og vurdere effekterne af indførelsen af teknologi i sundhedsvæsnet. Teknologibegrebet tænkes her bredt og inkluderer både konkrete teknologier, forskellige organiseringer, behandlingsformer, diagnosticering osv.

Publikationer

Custom-made or customisable 3D printed implants and cutting guides versus non-3D printed standard implants and cutting guides for improving outcome in patients undergoing knee, maxillofacial, or cranial surgery.   Lotte Groth Jensen; Claus Løvschall; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Gitte Valentin; Bettina Wulff Risør; Iñaki Gutierrez-Ibarluzea; Lorea Galnares-Cordero; Gaizka Benguria-Arrate EUnetHTA, 2019 .

Users’ experiences with home mechanical ventilation: a CERQual review of qualitative studies.   Ørtenblad,L., Carstensen, k., Væggemose, U., Løvschall, C., Sprehn, M., Küchen, S., Nørregaard, O., Jensen, L.G. Respiratory Care, 2019 , Side. 12.

Systematisk litteraturgennemgang – Health Technology Assessment – Metodevejledning, vol. 1.   Gitte Valentin; Camilla Palmhøj Nielsen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Claus Løvschall DEFACTUM, 2019 , Side. 46.

Beyond Activity Based Funding. An experiment in Denmark.   Viola Burau; Hanne Marlene Dahl; Lotte Groth Jensen; Stina Lou 2018 .

Ny styring i et patientperspektiv. Resultater fra følgeforskning.   Stina Bollerup; Lotte Groth Jensen; Viola Burau; Rikke Søgaard; Morten Bonde Klausen; Claus Bossen; Peter Danholt; Mads Leth Jakobsen; Martin Bækgaard; Camilla Palmhøj Nielsen DEFACTUM, 2018 .

Psychiatric service users’ experiences of emergency departments: a CERQual review of qualitative studies..   Kathrine Carstensen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Nina Konstantin Nissen; Lisbeth Ørtenblad; Margarete Pfau; Pia Vedel Ankersen Nordic Journal of Psychiatry, 2017 .

Parental response to severe or lethal prenatal diagnosis: a systematic review of qualitative studies.   Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Olav Bjørn Petersen; Ida Vogel; Lone Hvidman; Anne Møller; Camilla Palmhøj Nielsen Prenatal Diagnosis, 2017 .

Betydningen af uddannelsesniveau for effekten af udvalgte dele af den præhospitale indsats – en systematisk litteraturgennemgang.   Gitte Valentin; Lotte Groth Jensen DEFACTUM, 2017 .

EUnetHTA: Patients' perspectives in the HTA Core Model i Patient Involvement in Health Technology Assessment.   Lisbeth Ørtenblad; Lotte Groth Jensen: Alessandra Lo Scalzo Springer, 2017 .

Factors affecting physicians’ use of a dedicated overview interface in an electronic health record: The importance of standard information and standard documentation..   Lotte Groth Jensen, Claus Bossen International Journal of Medical Informatics, 2016 .

Patient records and clinical overview - The creation of clinical overview among physicians in daily clinical practice.   Lotte Groth Jensen Aarhus Universitet og CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016 .

Community families: A qualitative study of families who volunteer to support persons with severe mental illness.   Lotte Groth Jensen; Stina Lou; Jørgen Aagaard; Ulla Væggemose International Journal of Social Psychiatry, 2016 .

Distributed Plot-Making Creating overview via paper-based and electronic patient records.   Lotte Groth Jensen; Claus Bossen Scandinavian Journal of Information Systems, 2016 .

How Physicians ‘Achieve Overview’: A Case-based Study in a Hospital Ward..   Claus Bossen; Lotte Groth Jensen Proceedings of the 17th ACM conference on Computer supported cooperative work & social computing Baltimore, 15.-19th feb. ACM press., 2014 .

Evaluation of a comprehensive EHR based on the DeLone and McLean model for IS Success: Approach, Results, and Success Factors..   Claus Bossen; Lotte Groth Jensen; Flemming Witt Udsen International Journal of Medical Informatics, DOI 10.1016/j.ijmedinf.2013.05.010, 2013 .

Medical Secretaries’ Care of Records: The Cooperative Work of a Non-clinical Group..   Claus Bossen; Lotte Groth Jensen; Flemming Witt Proceedings of Conference on Computer Supported Cooperative Work 2012, Seattle, 11-15th September 2012. ACM Press., 2012 .

Evaluering af ibrugtagning af Århus EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa.   Flemming Witt Udsen; Claus Bossen; Lotte Groth Jensen; Mette Kjølby Center for Folkesundhed, 2010 .

Medicinsk teknologivurdering af Det Interaktive Hospital (iHospital).   Lotte Groth Jensen; Lars Ehlers; Merete Bech Bennetsen; Thomas Riisgaard Hansen; Jørgen T. Lauridsen; Mette Kjølby CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009 .

Health Technology Assessment of The Interactive Hospital (iHospital)..   Lotte Groth Jensen; Lars Ehlers; Merete Bech; Thomas Riisgaard Hansen; Joergen T. Lauridsen; Mette Kjoelby CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009 .

Health Technology Assessment of The Interactive Hospital (iHospital) - SUMMARY..   Lotte Groth Jensen; Lars Ehlers; Merete Bech; Thomas Riisgaard Hansen; Joergen T. Lauridsen; Mette Kjoelby CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009 .

National use of thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke via telemedicine in Denmark: a model of budgetary impact and cost effectiveness..   Lars Ehlers; Wilhelmina Maria Müskens; Lotte Groth Jensen; Mette Kjølby; Grethe Andersen CNS Drugs 2008;22(1):73-81., 2008 .

Økonomiske konsekvenser ved indførelse af trombolysebehandling i Danmark – 2006.   Lars Ehlers; Lotte Groth Jensen; Wilhelmina Maria Müskens; Helle Bødker Madsen; Center for Folkesundhed, 2006 .

Ansættelser og projekterfaring

2016 DEFACTUM

2006 CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

  • Undervisning/vejledning
  • Internationalt HTA samarbejde
  • Forskning
  • Projektleder
  • Dokumentalist

2001-2002 Aalborg Universitet

  • Det rummelige arbejdsmarked - spørgeskemaundersøgelse

2003-2004 Statens Institut for Folkesundhed

  • Undersøgelser af sundhedsaftaler

Uddannelsebaggrund

2016 Ph.d., Informationsvidenskab, AU

2005 Cand.scient.soc.

Kurser, konferencer m.m.

2013-2013 Sociotekniske teoridannelse og analytiske metoder

2013-2013 History of Theory and Analysis Methods in Health Informatics

2012-2012 Professionssociologi i et sociologisk perspektiv

2011-2011 Design, Cooperation and Ethnography

2009-2009 Kvalitativ systematisk review/metaanalyse

2009-2011 kvalitativ humanistisk sundhedsforskning

2008-2008 Projektmagerkursus

2007-2007 Nvivo - computerprogram til kvalitativ analyse

Undervisning og anden særlig erfaring

2170 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Specialevejleder

2014-2014 Speciallæge uddannelsen - Hvad er overblik

2013-2013 Speciallægeuddannelsen - Medicinsk Teknologivurdering

2013-2013 Medicinuddannelse - Screeningsdilamere

2007 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - MTV og litteratursøgning

2007-2009 Master of Public health - Sundhedssociologi

2007 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Vejledning og eksamen