Lotte Groth Jensen

Forsker, cand.scient.soc., ph.d.

+45 7841 4356

lotjes@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/lgj@cc.au.dk

Præsentation

Jeg er uddannet sociolog med speciale i sundheds- og sygdomssociologi og her i mange år beskæftiget mig med konsekvenserne af indførelse af ny teknologi i sundhedsvæsenet. I de senere år med fokus på betydningen og konsekvenserne af indførelsen af nye, store it-systemer på hospitalerne. Derudover deltager jeg i internationalt EU-samarbejde (EUnetHTA) omkring metodeudvikling inden for medicinsk teknologivurdering. Afsluttede i marts 2016 et ph.d.-studie ved Arts, Aarhus universitet. Ph.d.-studiet undersøgte lægers mulighed for at danne sig overblik over patientinformation. Projektet havde særligt fokus på denne problemstilling i forbindelse med implementering af de nye store EPJ-systemer på hospitalerne. Er derudover programleder for DEFACTUMS faglige gruppe der er ograniseret omkring teknologistudier og medicinske teknologi vurderinger.

Kompetenceprofil

  • Jeg har mange års erfaring med at undersøge og vurdere effekterne af indførelsen af teknologi i sundhedsvæsnet. Teknologibegrebet tænkes her bredt og inkluderer både konkrete teknologier, forskellige organiseringer, behandlingsformer, diagnosticering osv.

Publikationer

Custom-made or customisable 3D printed implants and cutting guides versus non-3D printed standard implants and cutting guides for improving outcome in patients undergoing knee, maxillofacial, or cranial surgery. Lotte Groth Jensen; Claus Løvschall; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Gitte Valentin; Bettina Wulff Risør; Iñaki Gutierrez-Ibarluzea; Lorea Galnares-Cordero; Gaizka Benguria-Arrate, EUnetHTA, 2019.

Users’ experiences with home mechanical ventilation: a CERQual review of qualitative studies. Ørtenblad,L., Carstensen, k., Væggemose, U., Løvschall, C., Sprehn, M., Küchen, S., Nørregaard, O., Jensen, L.G. , Respiratory Care, 2019.

Systematisk litteraturgennemgang – Health Technology Assessment – Metodevejledning, vol. 1. Gitte Valentin; Camilla Palmhøj Nielsen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Claus Løvschall, DEFACTUM, 2019.

Beyond Activity Based Funding. An experiment in Denmark. Viola Burau; Hanne Marlene Dahl; Lotte Groth Jensen; Stina Lou, 2018.

Ny styring i et patientperspektiv. Resultater fra følgeforskning. Stina Bollerup; Lotte Groth Jensen; Viola Burau; Rikke Søgaard; Morten Bonde Klausen; Claus Bossen; Peter Danholt; Mads Leth Jakobsen; Martin Bækgaard; Camilla Palmhøj Nielsen, DEFACTUM, 2018.

Psychiatric service users’ experiences of emergency departments: a CERQual review of qualitative studies.. Kathrine Carstensen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Nina Konstantin Nissen; Lisbeth Ørtenblad; Margarete Pfau; Pia Vedel Ankersen, Nordic Journal of Psychiatry, 2017.

Parental response to severe or lethal prenatal diagnosis: a systematic review of qualitative studies. Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Olav Bjørn Petersen; Ida Vogel; Lone Hvidman; Anne Møller; Camilla Palmhøj Nielsen, Prenatal Diagnosis, 2017.

Betydningen af uddannelsesniveau for effekten af udvalgte dele af den præhospitale indsats – en systematisk litteraturgennemgang. Gitte Valentin; Lotte Groth Jensen, DEFACTUM, 2017.

EUnetHTA: Patients' perspectives in the HTA Core Model i Patient Involvement in Health Technology Assessment. Lisbeth Ørtenblad; Lotte Groth Jensen: Alessandra Lo Scalzo, Springer, 2017.

Factors affecting physicians’ use of a dedicated overview interface in an electronic health record: The importance of standard information and standard documentation.. Lotte Groth Jensen, Claus Bossen, International Journal of Medical Informatics, 2016.

Patient records and clinical overview - The creation of clinical overview among physicians in daily clinical practice. Lotte Groth Jensen, Aarhus Universitet og CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016.

Community families: A qualitative study of families who volunteer to support persons with severe mental illness. Lotte Groth Jensen; Stina Lou; Jørgen Aagaard; Ulla Væggemose, International Journal of Social Psychiatry, 2016.

Distributed Plot-Making Creating overview via paper-based and electronic patient records. Lotte Groth Jensen; Claus Bossen, Scandinavian Journal of Information Systems, 2016.

How Physicians ‘Achieve Overview’: A Case-based Study in a Hospital Ward.. Claus Bossen; Lotte Groth Jensen, Proceedings of the 17th ACM conference on Computer supported cooperative work & social computing Baltimore, 15.-19th feb. ACM press., 2014.

Evaluation of a comprehensive EHR based on the DeLone and McLean model for IS Success: Approach, Results, and Success Factors.. Claus Bossen; Lotte Groth Jensen; Flemming Witt Udsen, International Journal of Medical Informatics, DOI 10.1016/j.ijmedinf.2013.05.010, 2013.

Medical Secretaries’ Care of Records: The Cooperative Work of a Non-clinical Group.. Claus Bossen; Lotte Groth Jensen; Flemming Witt, Proceedings of Conference on Computer Supported Cooperative Work 2012, Seattle, 11-15th September 2012. ACM Press., 2012.

Evaluering af ibrugtagning af Århus EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Flemming Witt Udsen; Claus Bossen; Lotte Groth Jensen; Mette Kjølby, Center for Folkesundhed, 2010.

Medicinsk teknologivurdering af Det Interaktive Hospital (iHospital). Lotte Groth Jensen; Lars Ehlers; Merete Bech Bennetsen; Thomas Riisgaard Hansen; Jørgen T. Lauridsen; Mette Kjølby, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009.

Health Technology Assessment of The Interactive Hospital (iHospital).. Lotte Groth Jensen; Lars Ehlers; Merete Bech; Thomas Riisgaard Hansen; Joergen T. Lauridsen; Mette Kjoelby, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009.

Health Technology Assessment of The Interactive Hospital (iHospital) - SUMMARY.. Lotte Groth Jensen; Lars Ehlers; Merete Bech; Thomas Riisgaard Hansen; Joergen T. Lauridsen; Mette Kjoelby, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009.

National use of thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke via telemedicine in Denmark: a model of budgetary impact and cost effectiveness.. Lars Ehlers; Wilhelmina Maria Müskens; Lotte Groth Jensen; Mette Kjølby; Grethe Andersen, CNS Drugs 2008;22(1):73-81., 2008.

Økonomiske konsekvenser ved indførelse af trombolysebehandling i Danmark – 2006. Lars Ehlers; Lotte Groth Jensen; Wilhelmina Maria Müskens; Helle Bødker Madsen; , Center for Folkesundhed, 2006.

Ansættelser og projekterfaring

2016 DEFACTUM

2006 CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

  • Undervisning/vejledning
  • Internationalt HTA samarbejde
  • Forskning
  • Projektleder
  • Dokumentalist

2001-2002 Aalborg Universitet

  • Det rummelige arbejdsmarked - spørgeskemaundersøgelse

2003-2004 Statens Institut for Folkesundhed

  • Undersøgelser af sundhedsaftaler

Uddannelsesbaggrund

2016 Ph.d., Informationsvidenskab, AU;

2005 Cand.scient.soc.;

Kurser, konferencer m.m.

2013-2013 Sociotekniske teoridannelse og analytiske metoder

2013-2013 History of Theory and Analysis Methods in Health Informatics

2012-2012 Professionssociologi i et sociologisk perspektiv

2011-2011 Design, Cooperation and Ethnography

2009-2009 Kvalitativ systematisk review/metaanalyse

2009-2011 kvalitativ humanistisk sundhedsforskning

2008-2008 Projektmagerkursus

2007-2007 Nvivo - computerprogram til kvalitativ analyse

Undervisning og anden særlig erfaring

2170 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Specialevejleder;

2014-2014 Speciallæge uddannelsen - Hvad er overblik;

2013-2013 Speciallægeuddannelsen - Medicinsk Teknologivurdering;

2013-2013 Medicinuddannelse - Screeningsdilamere ;

2007 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - MTV og litteratursøgning;

2007-2009 Master of Public health - Sundhedssociologi ;

2007 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Vejledning og eksamen ;