Lotte Groth Jensen

Lotte Groth Jensen

Programleder og seniorforsker, cand.scient.soc., ph.d.

+45 7841 4356

lotjes@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/lgj@cc.au.dk

Præsentation

Jeg er uddannet sociolog med speciale i sundheds- og sygdomssociologi og her i mange år beskæftiget mig med konsekvenserne af indførelse af ny teknologi i sundhedsvæsenet. I de senere år med fokus på betydningen og konsekvenserne af indførelsen af nye, store it-systemer på hospitalerne. Derudover deltager jeg i internationalt EU-samarbejde (EUnetHTA) omkring metodeudvikling inden for medicinsk teknologivurdering. Afsluttede i marts 2016 et ph.d.-studie ved Arts, Aarhus universitet. Ph.d.-studiet undersøgte lægers mulighed for at danne sig overblik over patientinformation. Projektet havde særligt fokus på denne problemstilling i forbindelse med implementering af de nye store EPJ-systemer på hospitalerne. Er derudover programleder for DEFACTUMS faglige gruppe der er ograniseret omkring teknologistudier og medicinske teknologi vurderinger.

Kompetenceprofil

  • Jeg har mange års erfaring med at undersøge og vurdere effekterne af indførelsen af teknologi i sundhedsvæsnet. Teknologibegrebet tænkes her bredt og inkluderer både konkrete teknologier, forskellige organiseringer, behandlingsformer, diagnosticering osv.

Publikationer

Personalised medicine in the Danish welfare state: political visions for the public good. Lotte Groth Jensen; Mette N. Svendsen. Critical Public Health, 2021.

Intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem – en medicinsk teknologivurdering. Claus Løvschall; Bettina Wulff Risør; Nasrin Tayyari Dehbarez; Kathrine Carstensen; Lotte Groth Jensen; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Stina Lou; Anne Sophie Steen Boisen; Lina Thirup; Amalie Hahn Jensen; Sofie Just Nielsen; Lotte Ørneborg Rodkjær; Merete Storgaard; Ulla Hjort; Katrine Seier Fridthjof; Tania Truelshøj; Helle Lyng; Helene Bech Rosenbrandt; Søren Christian Therkelsen. DEFACTUM, 2021.

Systematisk litteraturgennemgang – Health Technology Assessment – Metodevejledning, vol. 1. Gitte Valentin; Camilla Palmhøj Nielsen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Claus Løvschall. DEFACTUM, 2019.

What is the impact of physicians in prehospital treatment for patients in need of acute critical care? - An overview of reviews. Gitte Valentin; Lotte Groth Jensen. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2019.

Custom-made or customisable 3D printed implants and cutting guides versus non-3D printed standard implants and cutting guides for improving outcome in patients undergoing knee, maxillofacial, or cranial surgery. Lotte Groth Jensen; Claus Løvschall; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Gitte Valentin; Bettina Wulff Risør; Iñaki Gutierrez-Ibarluzea; Lorea Galnares-Cordero; Gaizka Benguria-Arrate. EUnetHTA, 2019.

Beyond Activity Based Funding. An experiment in Denmark. Viola Burau; Hanne Marlene Dahl; Lotte Groth Jensen; Stina Lou. 2018.

Ny styring i et patientperspektiv. Resultater fra følgeforskning. Stina Bollerup; Lotte Groth Jensen; Viola Burau; Rikke Søgaard; Morten Bonde Klausen; Claus Bossen; Peter Danholt; Mads Leth Jakobsen; Martin Bækgaard; Camilla Palmhøj Nielsen. DEFACTUM, 2018.

Psychiatric service users’ experiences of emergency departments: a CERQual review of qualitative studies. Kathrine Carstensen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Nina Konstantin Nissen; Lisbeth Ørtenblad; Margarete Pfau; Pia Vedel Ankersen. Nordic Journal of Psychiatry, 2017.

Parental response to severe or lethal prenatal diagnosis: a systematic review of qualitative studies. Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Olav Bjørn Petersen; Ida Vogel; Lone Hvidman; Anne Møller; Camilla Palmhøj Nielsen. Prenatal Diagnosis, 2017.

Betydningen af uddannelsesniveau for effekten af udvalgte dele af den præhospitale indsats – en systematisk litteraturgennemgang. Gitte Valentin; Lotte Groth Jensen. DEFACTUM, 2017.

EUnetHTA: Patients' perspectives in the HTA Core Model i Patient Involvement in Health Technology Assessment. Lisbeth Ørtenblad; Lotte Groth Jensen: Alessandra Lo Scalzo. Springer, 2017.

Community families: A qualitative study of families who volunteer to support persons with severe mental illness. Lotte Groth Jensen; Stina Lou; Jørgen Aagaard; Ulla Væggemose. International Journal of Social Psychiatry, 2016.

Distributed Plot-Making Creating overview via paper-based and electronic patient records. Lotte Groth Jensen; Claus Bossen. Scandinavian Journal of Information Systems, 2016.

Factors affecting physicians’ use of a dedicated overview interface in an electronic health record: The importance of standard information and standard documentation. Lotte Groth Jensen, Claus Bossen. International Journal of Medical Informatics, 2016.

Patient records and clinical overview - The creation of clinical overview among physicians in daily clinical practice. Lotte Groth Jensen. Aarhus Universitet og CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016.

How Physicians ‘Achieve Overview’: A Case-based Study in a Hospital Ward. Claus Bossen; Lotte Groth Jensen. Proceedings of the 17th ACM conference on Computer supported cooperative work & social computing Baltimore, 15.-19th feb. ACM press., 2014.

Evaluation of a comprehensive EHR based on the DeLone and McLean model for IS Success: Approach, Results, and Success Factors. Claus Bossen; Lotte Groth Jensen; Flemming Witt Udsen. International Journal of Medical Informatics, DOI 10.1016/j.ijmedinf.2013.05.010, 2013.

Medical Secretaries’ Care of Records: The Cooperative Work of a Non-clinical Group. Claus Bossen; Lotte Groth Jensen; Flemming Witt. Proceedings of Conference on Computer Supported Cooperative Work 2012, Seattle, 11-15th September 2012. ACM Press., 2012.

Evaluering af ibrugtagning af Århus EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Flemming Witt Udsen; Claus Bossen; Lotte Groth Jensen; Mette Kjølby. Center for Folkesundhed, 2010.

Medicinsk teknologivurdering af Det Interaktive Hospital (iHospital) Lotte Groth Jensen; Lars Ehlers; Merete Bech Bennetsen; Thomas Riisgaard Hansen; Jørgen T. Lauridsen; Mette Kjølby. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009.

Health Technology Assessment of The Interactive Hospital (iHospital). Lotte Groth Jensen; Lars Ehlers; Merete Bech; Thomas Riisgaard Hansen; Joergen T. Lauridsen; Mette Kjoelby. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009.

Health Technology Assessment of The Interactive Hospital (iHospital) - SUMMARY. Lotte Groth Jensen; Lars Ehlers; Merete Bech; Thomas Riisgaard Hansen; Joergen T. Lauridsen; Mette Kjoelby. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009.

National use of thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke via telemedicine in Denmark: a model of budgetary impact and cost effectiveness. Lars Ehlers; Wilhelmina Maria Müskens; Lotte Groth Jensen; Mette Kjølby; Grethe Andersen. CNS Drugs 2008;22(1):73-81., 2008.

Økonomiske konsekvenser ved indførelse af trombolysebehandling i Danmark – 2006. Lars Ehlers; Lotte Groth Jensen; Wilhelmina Maria Müskens; Helle Bødker Madsen; . Center for Folkesundhed, 2006.

Ansættelser og projekterfaring

2016 DEFACTUM

2006 CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

  • Undervisning/vejledning
  • Internationalt HTA samarbejde
  • Forskning
  • Projektleder
  • Dokumentalist

2001-2002 Aalborg Universitet

  • Det rummelige arbejdsmarked - spørgeskemaundersøgelse

2003-2004 Statens Institut for Folkesundhed

  • Undersøgelser af sundhedsaftaler

Uddannelsesbaggrund

2016 Ph.d., Informationsvidenskab, AU

2005 Cand.scient.soc.

Kurser, konferencer m.m.

2013-2013 Sociotekniske teoridannelse og analytiske metoder

2013-2013 History of Theory and Analysis Methods in Health Informatics

2012-2012 Professionssociologi i et sociologisk perspektiv

2011-2011 Design, Cooperation and Ethnography

2009-2009 Kvalitativ systematisk review/metaanalyse

2009-2011 kvalitativ humanistisk sundhedsforskning

2008-2008 Projektmagerkursus

2007-2007 Nvivo - computerprogram til kvalitativ analyse

Undervisning og anden særlig erfaring

2170 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Specialevejleder

2014-2014 Speciallæge uddannelsen - Hvad er overblik

2013-2013 Speciallægeuddannelsen - Medicinsk Teknologivurdering

2013-2013 Medicinuddannelse - Screeningsdilamere

2007 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - MTV og litteratursøgning

2007-2009 Master of Public health - Sundhedssociologi

2007 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Vejledning og eksamen