Richard Aksel Vestergaard

Richard Aksel Vestergaard

Bibliotekar 

+45 2162 0506

ricves@rm.dk

Præsentation

Jeg er uddannet bibliotekar (folkebibliotekar). Som det vil fremgå af nedenstående CV. har jeg også arbejdet på det sundhedsfaglige område. Min interesse er systematisering og brug af information på det sundhedsmæssige område samt formidling af fiktion. Jeg har en kronisk lidelse (muskelsvind) hvad også sætter sit præg på mit arbejde som kultur- og fagformidler. Hvad har mennesker der er i en mere eller mindre marginal position i samfundet brug for og hvordan kan fagprofessionelle indgå i denne sammenhæng. Konkret arbejder jeg med databasesystemer der også kommer os slutbrugere til gavn.

Kompetenceprofil

  • Er leder af biblioteksfunktionen på Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning. DEFACTUM Har indsigt i referenceværktøjerne. Refworks, End Note (vi arbejder nu i EndNote) Indsamler information på området rehabilitering samt udarbejder litteraturlister for afdelingen

Ansættelser og projekterfaring

2007 Ansat på DEFACTUM, Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning

2001-2006 Ansat på MarselisborgCentret

  • (Overlap med arbejdet på Psyk. Hosp.til 2004)

1997-2004 Arbejder på biblioteket på Psykiatrisk Hospital, Risskov

  • som medarbejder på Psyk-Info, del af biblioteket på Psykiatrisk Hosp.

1992-1998 Ansat på Rejsecaféen (tilbud inden for Lokalpsykiatrien), Aarhus

  • Bogholder, kontormedarbejder

1988-1991 Arbejde på et institutbibliotek, Aarhus Universitet og Dialogcentret. (Arkiveringsarbejder)

  • medgå ved udarbejdelse af registrant

1984-1988 Diverse folkebiblioteker, fagforeningsarbejde

  • forskellige kurser på Danmarks Biblioteksskole, Aalborgafdelingen

Uddannelsesbaggrund

1984 Eksamen fra Danmarks Biblioteksskole, Aalborgafdelingen

Undervisning og anden særlig erfaring

Brug af og intern undervisning i brug af Referenceværktøjer: Reference Manager og RefWorks og EndNote