Richard Aksel Vestergaard

Bibliotekar  , Bibliotekar

+45 2162 0506

ricves@rm.dk

Præsentation

Har interesse for litteraturindsamling- og bearbejdning, databasearbejder o. lign. Qua mit tidligere arbejde på Psykiatrisk Hospital i Risskov og det at jeg selv har et handicap (Muskelsvind) gør at jeg har kendskab til sundhedssystemet. [se og læs CV]

Kompetenceprofil

  • Leder af biblioteksfunktionen. Servicering af medarbejderne i Forskning og Udvikling (del af DEFACTUM, Region Midtjylland) på MarselisborgCentret samt partnere sammested. Har her samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek som er en del af Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.
  • I forbindelse med Marselisborg Hospitals 100 års jubilæum 2013 blev jeg interviewet, se artiklen: Man må tænke fremad; om det at have et job og være handicappet, i magasinet: MarselisborgCentret - Livsglimt 2013, uddelt i Aarhus Festuge der havde overskriften: Tegn på liv - i en ny virkelighed. Shttp://www.marselisborgcentret.dk/siteassets/viden-om-rehabilitering/publikationer/100_jubilaeum-1.pdfe se 36-38
  • I 2017 blev jeg interviewet af journalist Signe Sundbæk Ahler se. http://www.defactum.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/nyheder-2017/hvor-jeg-trives/ til vores interne blad. Senere samme år blev der på basis af denne artikel bragt en artikel i Århus Stiftstidende med ordlyden: At vaske gulv er også livskvalitet. Artiklen kom i avisen onsdag d. 25. oktober og er skrevet af journalist Hanne Petersen.

Ansættelser og projekterfaring

2001 Ansat på MarselisborgCentret 2001

  • (Overlap med arbejdet på Psyk. Hosp.til 2004)

1997-2004 Arbejder på biblioteket på Psykiatrisk Hospital, Risskov

  • som medarbejder på Psyk-Info, del af biblioteket på Psykiatrisk Hosp.

1992-1998 Ansat på Rejsecaféen (tilbud inden for Lokalpsykiatrien), Aarhus

  • Bogholder, kontormedarbejder

1988-1991 Arbejde på et institutbibliotek, Aarhus Universitet og Dialogcentret. (Arkiveringsarbejder)

  • medgå ved udarbejdelse af registrant

1984-1988 Diverse folkebiblioteker, fagforeningsarbejde

  • forskellige kurser på Danmarks Biblioteksskole, Aalborgafdelingen

Uddannelsebaggrund

1984 Eksamen fra Danmarks Biblioteksskole, Aalborgafdelingen

Undervisning og anden særlig erfaring

0 Brug af og intern undervisning i brug af Referenceværktøjer: Reference Manager og RefWorks og EndNote