Lisbeth Ørtenblad

Lisbeth Ørtenblad

Seniorforsker, mag.art. i antropologi, MPH

+45 6130 4655

lisoert@rm.dk

https://orcid.org/0000-0003-3727-1149

Præsentation

Jeg er uddannet antropolog og har derudover en master i folkesundhedsvidenskab samt den journalistiske tillægsuddannelse. Jeg arbejder nu som seniorforsker ved DEFACTUM, Region Midtjylland. De senere år har jeg særligt beskæftiget mig med pårørende til alvorligt eller kronisk syge menneske samt psykiatri og multisygdom. I mit forskningsarbejde har jeg fokus på patient/borger perspektiver, og på den den anvendelsesorienterede og praksisbaserede forskning. Metodisk arbejder jeg med kvalitative metoder, og har omfattende erfaringer med forskellige former for interviews, observationsstudier, casestudier og kvalitative reviews.

Kompetenceprofil

 • Særlig interesse for pårørende, multisygdom, psykiatri, patient/borger perspektiver
 • Solid erfaring med kvalitative metoder, kvalitative reviews og case-studie strategi
 • Anvendelsesorienteret og praksisbaseret forskning
 • International erfaring med forskningsprojekter og evalueringer
 • Projektledelse af forskningsprojekter og evalueringer

Publikationer

Navigating between stakeholders in return-to-work processes: A qualitative study exploring experiences of workers on sick leave due to back pain. Anne Grøndahl Poulsen; Nanna Rolving; Maja Husted Hubeishy; Lisbeth Ørtenblad. Work, 2023.

How to Facilitate Adherence to Cardiac Rehabilitation in Primary Health Settings for Ischaemic Heart Disease Patients. The Perspectives of Health Professionals. Maiken Bay Ravn, Maria Uhd, Marie Louise Svendsen, Lisbeth Ørtenblad, Thomas Maribo. Frontiers, 2022.

Why Do Patients With Ischaemic Heart Disease Drop Out From Cardiac Rehabilitation in Primary Health Settings. A Qualitative Audit of Patient Charts. Maiken Bay Ravn, Maria Uhd, Marie Louise Overgaard Svendsen, Lisbeth Ørtenblad, Thomas Maribo. Frontiers, 2022.

Goal-Setting in clinical practice: a study of health-care professionals’ perspectives in outpatient multidisciplinary rehabilitation of patients with spinal cord injury. Lisbeth Ørtenblad; Thomas Maribo; Britta Quistgaard; Ellen Madsen; Charlotte Handberg. Disability and Rehabilitation, 2022.

The ambiguity of goal-setting: a study of patients’ perspectives on goal-setting in outpatient multidisciplinary rehabilitation of patients with spinal cord injury. Lisbeth Ørtenblad; Thomas Maribo; Britta Quistgaard; Ellen Madsen; Charlotte Handberg. Disability and Rehabilitation, 2022.

Diabetes prevention interventions for women after gestational diabetes mellitus: an overview of reviews. Anne-Mette Hedeager Momsen, Diana Høtoft, Lisbeth Ørtenblad, Finn Friis Lauszus, Rubab Hassan, Agha Krogh, Vibeke Lynggaard, Jens Juel Christiansen, Helle Terkildsen Maindal & Claus Vinther Nielsen. Endocrinology Diabetes & Metabolism, 2021.

Women’s perspectives on motivational factors for lifestyle changes after gestational diabetes and implications for diabetes prevention interventions. Lisbeth Ørtenblad; Diana Høtoft; Rubab H. Krogh; Vibeke Lynggaard; Jens Juel Christiansen; Claus Vinther Nielsen; Anne-Mette Hedeager Momsen. Endocrinology, Diabetes and Metabolism, 2021.

GDM-pjece. Vibeke Lynggard, Jens Juel Christiansen, Rubab Hassan Agha Krogh, Finn Friis Lauszus, Ulla Svendsen, Jane Boelskifte, Helle Terkildsen Maindal, Anneli Sandbæk, Claus Vinther Nielsen, Anne-Mette Momsen og Lisbeth Ørtenblad,. Region Midtjylland, 2021.

Effective rehabilitation interventions and participation among people with multiple sclerosis: an overview of reviews. Anne-Mette Hedeager Momsen; Lisbeth Ørtenblad; Thomas Maribo. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 2021.

Forebyggende efterfødselsprogram for kvinder med tidligere svangerskabsdiabetes. Anne-Mette Hedeager Momsen; Lisbeth Ørtenblad. Best Practice Nordic, 2021.

Mere hverdag i sundhedsvæsenet Hverdagsliv og navigation i sundhedsvæsenet blandt mennesker med multisygdom. Lisbeth Ørtenblad. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 2020.

Dynamics of a specialized and complex health care system: Exploring general practitioners’ management of multimorbidity. Chronic Illness, 2020.

General practitioners’ considerations of and experiences with multimorbidity patients: A qualitative study. Lisbeth Ørtenblad; Nina Konstantin Nissen. International Journal of Care Coordination, 2019.

Users' Experiences With Home Mechanical Ventilation: A Rewiev of Qualitative Studies. Lisbeth Ørtenblad, Kathrine Carstensen, Ulla Væggemose, Claus Løvschall, Michael Sprehn,Simone Küchen, Ole Nørregaard, Lotte G Jensen . Respiratory Care, 2019.

Volunteering to Care for People with Severe Mental Illness: A Qualitative Study of the Significance of Professional and Private Life Experience. Lisbeth Ørtenblad; Ulla Væggemose; Lene Gissel; Nina Konstantin Nissen. Community Mental Health Journal, 2018.

Patienters forståelse af hospitalernes indkaldelsesbreve med fokus på ret til hurtig udredning. Lisbeth Ørtenblad; Ulla Væggemose; Jonas Thorborg Stage; Berit Kjærside Nielsen. DEFACTUM, 2018.

Psychiatric service users’ experiences of emergency departments: a CERQual review of qualitative studies. Kathrine Carstensen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Nina Konstantin Nissen; Lisbeth Ørtenblad; Margarete Pfau; Pia Vedel Ankersen. Nordic Journal of Psychiatry, 2017.

Community Families: Bridging the gap between mental health services and civil society – A qualitative study from users’ perspective. Ulla Væggemose; Stina Lou; Michal Frumer; Nanna Limskov Stærk Christiansen; Jørgen Aagaard; Lisbeth Ørtenblad . International Journal of Social Psychiatry, 2017.

Multi-morbidity: A patient perspective on navigating the health care system and everyday life. Lisbeth Ørtenblad; Lucette Meillier; Alexandra R. Jønsson . Chronic Illness, 2017.

EUnetHTA: Patients' perspectives in the HTA Core Model i Patient Involvement in Health Technology Assessment. Lisbeth Ørtenblad; Lotte Groth Jensen: Alessandra Lo Scalzo. Springer, 2017.

Prognostic factors for disability and sick leave in patients with subacute non-malignant pain: a systematic review of cohort studies. Gitte H Valentin; Marc S Pilegaard, Department of Public Health, Research Initiative for Activity Studies and Occupational Therapy, General Practice, University of Southern Denmark, Odense, Denmark; Henrik B Vaegter, Pain Research Group, Pain Centre South, Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, University Hospital Odense, Denmark; Marianne Rosendal, Research Unit for General Practice, Aarhus University, Denmark; Lisbeth Ørtenblad; Ulla Væggemose; Robin Christensen, Musculoskeletal Statistics Unit, Department of Rheumatology, The Parker Institute, Copenhagen University Hospital, Copenhagen, Denmark . BMJ Open, 2016.

Komplekse liv: Patientinddragelse som vej til et bedre hverdagsliv for multisyge? Lisbeth Ørtenblad; Alexandra Ryborg Jønsson; Lucette Meillier;. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, Nr. 22, 83-101, 2015.

Smerter - en MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter. Lisbeth Ørtenblad; Gitte Hoff Valentin; Kathrine Carstensen; Inge Wittrup; Line Stjernholm Tipsmark; Ulla Væggemose; Claus Løvschall; Camilla Palmhøj Nielsen;. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012. Jesper Buchholdt Gjørup; Birthe Hellqvist Dahl; Pernille Bjørnholt Nielsen; Lisbeth Ørtenblad. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Evaluering af praksiskonsulentordningen i Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad; Peder Hau Lyng. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Evaluering af projekt for udvikling af kommunal rehabilitering til borgere med kronisk sygdom ifølge forløbsprogrammerne for KOL,T2DM og AKS i Skanderborg, Favrskov og Silkeborg Kommune - midtvejsevaluering. Dorte Brandt Svendstrup; Lisbeth Ørtenblad; Jens Hansen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Medicinpædagogik – Inspirationskatalog. Lisbeth Ørtenblad; Jens Hansen. Socialstyrelsen, 2012.

Kortlægning af medicinpædagogiske metoder i Danmark. Jens Hansen; Lisbeth Ørtenblad. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Medicinpædagogik og psykoedukation - Litteraturstudie. Lisbeth Ørtenblad; Jens Hansen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Evaluering af kommunal rehabilitering til borgere med kronisk sygdom i Silkeborgklyngen - Sammenfatning af fokusgruppeinterview. Lisbeth Ørtenblad. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Undersøgelse af auditmetoden til styrkelse af det sundhedsfaglige samarbejde i Silkeborgklyngen borgere med diabetes 2. Pernille Bjørnholt Nielsen; Lisbeth Ørtenblad. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Undersøgelse af auditmetoden til styrkelse af det sundhedsfaglige samarbejde i Silkeborgklyngen - borgere med hjertekarsygdomme. Pernille Bjørnholt Nielsen; Lisbeth Ørtenblad. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Undersøgelse af auditmetoden til styrkelse af det sundhedsfaglige samarbejde i Silkeborgklyngen - borgere med KOL. Pernille Bjørnholt Nielsen; Lisbeth Ørtenblad . CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Projekt VoksenADHD - en evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD. Lisbeth Ørtenblad. Center for Kvalitetsudvikling, 2010.

Perspektiver på den faglige indsats blandt borgere med lænderygsmerter - et bidrag til udvikling af forløbsprogram for lænderygsmerter i Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad; Marianne Balleby. Center for Kvalitetsudvikling, 2010.

Rekruttering af indiske speciallæger til Region Midtjyllands hospitaler. Lisbeth Ørtenblad. Center for Kvalitetsudvikling, 2010.

Borgernes perspektiv. Udfordringer for kronikerindsatsen. Marianne Balleby; Lisbeth Ørtenblad. Center for Kvalitetsudvikling, 2009.

Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med KOL - et bidrag til udarbejdelse af kronikerprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad; Marianne Balleby. Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med Diabetes type 2 - et bidrag til udarbejdelse af kronikerprogram for Diabetes type 2 i Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad, Marianne Balleby. Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med en hjertesygdom - et bidrag til udarbejdelse af kronikerprogram for hjertekarsygdomme. Lisbeth Ørtenblad; Marianne Balleby. Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Ansættelser og projekterfaring

2019 Seniorforsker, Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning, DEFACTUM

 • Arbejdsmarkedsrette tilbud til unge med skizofreni
 • Multisyge patienter i almen praksis
 • Målsætning i rehabiliteringsforløb for ulykkesramte
 • Pårørende til ulykkesramte

2012-2019 Forsker, MTV og Sundhedstjenesteforskning, DEFACTUM

 • Netværksfamilier - et socialpsykiatrisk behandlingstilbud (sundhedstjenesteforskningsprojekt)
 • Deltagelse i forskningsprojekt om ulighed og multisygdom i det behandlende sundhedsvæsen
 • Projektledelse af MTV om smerte

2007-2012 Forsker, Center for Kvalitetsudvikling

 • Projektleder, MTV om tidlig og målrettet indsats til smertepatienter
 • Projektleder på udvikling af videnskabende netværk samt tilrettelæggelse og gennemførelse af videnskabende netværk
 • Projektleder, design og gennemførelse af evalueringer og undersøgelser, eksempelvis borgerperspektiver på tilrettelæggelse af forløbsprogrammer for kroniske sygdomme, evalueringer af det tre årige Projekt VoksenADHD samt evalueringer af rekruttering af indiske speciallæger i Region Midtjylland.

2006-2007 Projektkoordinator, Institut for Folkesundhed, Afd. f. Almen Medicin, Aarhus Universitet

 • Planlægning og gennemførelse af den afsluttende del af ’Sundhedsprojekt Ebeltoft’, en befolkningsundersøgelse om effekten af helbredsundersøgelser ved alment praktiserende læge.

2004-2006 Projektleder, Social- og Psykiatriforvaltningen, Viborg Amt

 • Ansvarlig for udarbejdelse af forvaltningens evalueringsstrategi samt oprettelse af en evalueringsenhed.
 • Planlægning og gennemførelse af evalueringer indenfor social- og psykiatriområdet.
 • Gennemførelse af videnskabende netværk samt konsulentbistand ang. institutioners egne evalueringer.

2004 Medlem af censorkorps ved Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus Universitet samt Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

2001-2004 AC-medarbejder, Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

1994-2004 Senior Researcher, Royal Tropical Institute, Amsterdam

 • Konsulent på forskningsprogrammer i afrikanske lande (Uganda, Zambia, Malawi) if. udvikling af forskningsmetode, gennemførelse af undersøgelser, analyse og rapport.

1998-2001 Evaluator, Center for Kvalitetsudvikling, Århus Amt

1995-1997 Projektkoordinator og underviser, Projektcenter Øst, Århus Amt

1992-1995 Researcher, Institute of Social Research, Makerere University, Uganda

1988-1988 Researcher, University of Zambia, Zambia

Uddannelsesbaggrund

1999 Master of Public Health, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

1992 Mag.Art., Afd. for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet

1987 Den Journalistiske Tillægsuddannelse, Danmarks Journalisthøjskole

Kurser, konferencer m.m.

2019 International Conference on Integrated Care. Utrecht, Netherlands: The challenges of multimorbidity (Poster presentation).

2018 International Conference on Integrated Care. Utrecht, Netherlands: General practitioners management of their multi-morbid patients (Oral presentation).

2009-2009 Produktion af Digitale Patientfortællinger

2001-2001 ph.d.kursus, Introduktion til forskningsmetodologi, Syddansk Universitet

1996-1996 Projektorganisation og Projektledelse, HD 2.del, enkeltfag

0 Navigation i sundhedsvæsenet og hverdagsliv blandt mennesker med multi-sygdom: Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning, Aarhus (Mundtlig præsentation).

0 Hverdagsliv og navigation i sundhedsvæsenet blandt mennesker med multi-sygdom. KLs sundhedskonference (Mundtligt præsentation).

0 HTAI, Oslo: Generalised pain – early identification and timely initiatives to non-malignant pain patients (Poster presentation).

0 Sundhedsstyrelsen, SDU: Multisygdom og ulighed i det behandlende sundhedsvæsen (Mundtlig præsentation).

Undervisning og anden særlig erfaring

2012-2018 Sundhedsantropologi, Inst. for Folkesundhed, Aarhus Universitet (kursusplanlægger og underviser)

2004-2008 Medlem af redaktionen for tidsskriftet Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund.

2000-2008 Metodeundervisning, projektplanlægning og gennemførelse på kursusforløb 'Videnskabende netværk'

Reviewer på Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund; International J. of Technology Assessment in Health Care, Chronic illness; Health expectations.

Censor ved Institut for Antropologi, Aarhus Universitet og Københavns Universitet (2002-)