Systematisk litteraturgennemgang – Health Technology Assessment – Metodevejledning, vol. 1

Gitte Valentin; Camilla Palmhøj Nielsen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Claus Løvschall

DEFACTUM vurderer tiltag og teknologier inden for sundhedsvæsenet og socialområdet blandt andet via systematisk litteraturgennemgang.

I metodevejledningen Systematisk litteraturgennemgang – Health Technology Assessment – Metodevejledning, vol. 1 beskrives faser og indhold ved systematisk litteraturgennemgang baseret på national og international viden inden for området. 

Vurdering af enkelttiltag, teknologier og mere komplekse problemstillinger kræver ofte, at viden og forskning inden for et område samles og opsummeres. Et samlet overblik over vidensgrundlaget muliggør, at vi kan udtale os om, hvad vi ved, og hvad vi ikke ved. Denne vidensopsamling skal som anden forskning følge bestemte metodekrav. 

Metodevejledningen kan benyttes af alle, der udarbejder eller beskæftiger sig med systematiske litteraturgennemgange og synliggør tydeligt og gennemsigtigt den metodiske fremgangsmåde i forbindelse med indsamling, vurdering og sammenfatning af viden inden for et givent område. 

Metodevejledningen er den første i en række af vejledninger, som vil samle de metodiske fremgangsmåder inden for en række kvalitative og kvantitative fagområder.

Metodevejledningen vil løbende blive revideret for at samle op på seneste metodiske viden.

Download Systematisk litteraturgennemgang_HTA_metodevejledning _november_2019.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-93657-10-6
Længde 46 sider