Familie-FOKUS. Kvalitativ undersøgelse om familier med børn med livsbegrænsende eller livstruende sygdomme

Tonnesen, M.

<![CDATA[Fra 2016-2019 har specialområderne Kommunikation og Undervisning (SKU) og Specialområdet Udviklingsforstyrrelser og Handicap (UFH) i Region Midtjylland gennemført projektet Familie-FOKUS. I Familie-FOKUS udvikles og afprøves tre tværfaglige og helhedsorienterede indsatser målrettet familier til børn med uhelbredelige sygdomme. De tre indsatser (henholdsvis familiekurser, familieophold og familieforløb i hjemmet) har alle fokus på hele familien. DEFACTUM har lavet en interviewundersøgelse blandt forældrepar, som har været del af en af de tre indsatser. I alt er 27 forældre fra 18 familier blevet interviewet mellem 2016-2018. Formålet med undersøgelsen er todelt: 1. At undersøge forældres oplevelser af indsatsen i Familie-FOKUS og deres vurdering af udbytte. 2. At undersøge, hvordan familiernes hverdag ser ud for at give et billede af livet for familier med børn med livstruende eller livsbegrænsende sygdom. <br>]]>

Link til projektet bag publikationen

Download FamilieFOKUS 2019.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-93829-02-2
Længde 86 sider

Kontaktperson

Merete Tonnesen

+45 2361 7480

ington@rm.dk

Forfattere

Merete Tonnesen