Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen

Melchiorsen H; Maribo T
Assens, Faaborg – Midtfyn, Langeland, Middelfart og Ærø kommuner har ansøgt puljen om økonomisk tilskud til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 – 2014. De deltagende kommuner havde et utilstrækkeligt befolkningsgrundlag, hvorfor Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anbefalede at etablere et samarbejde på tværs af kommunegrænser. De fem kommuner får dermed et samlet
befolkningsgrundlag på ca. 151.000 indbyggere. Samarbejdets formål er at udvikle, afprøve og implementere en model for videndeling omkring koordinatorfunktionen, og en model for varetagelse af audit i forhold til borgerforløb i de enkelte kommuners projekter til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade.

Download Evaluering af genoptraening og rehabilitering erhvervet hjerneskade.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2014
Udgiver MarselisborgCentret
ISBN/ISSN 9780879966780507
Længde 21 sider

Kontaktperson

Thomas Maribo

Thomas Maribo

+45 2145 2470

thomar@rm.dk

Forfattere

Thomas Maribo